Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 14, br. 1-2, str. 130-139
Kvalitet dijagnostike i lečenja uz primenu menadžmenta u e-zdravstvu
aCentar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd
bTOC Luštica, Tivat, Crna Gora
Sažetak
Slobodno se može reći daje informaciona tehnologija obeležila XX vek, posebno poslednju deceniju. Informaciono i društvo znanja baziraju na novim paradigmama razvoja, a osnovni sluhovi su 5e: Vlada, Obrazovanje, Poslovanje, Zdravstvo i Demokratija. Centar svih 'e 'je pojedinac, gde se skupljaju, čuvaju i koriste razni podaci, od kojih su mnogi vezani za ljudsko zdravlje. Menadžment u zdravstvu je proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, pomoću kojih se zadovoljavaju potrebe i potražnja za zdravstvenim i medicinskim uslugama. E-zdravstvo je savremeni alat za veću produktivnost, istovremeno je i sutrašnji instrument za preformiranje sistema zdravstvene zaštite i u isto vreme poštujući multi-kulturnu, multi-jezičnu i zdravstvenu zaštitnu tradiciju Evrope. Zdravstveni menadžment ima za cilj da u procesu pružanja usluga ostvari zadatak, kao jedna celina, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika zdravstvenog sistema. U ovom radu je prikazan koncept elektronskog zdravstva i pravci razvoja zdravstvene i informatičke svesti i rad na razvijanju zdravstvenog prosvjećivanja, a sve u cilju zaštite i unapređen/a zdravlja stanovništva. U djelu elektronskog zdravstva treba odrediti funkcije i njihove nosioce, kao osnove jedinstvenog sistema.
Reference
Biočanin, R., Amidžić, B., Biočanin, I. (2007) Ekološka etika u funkciji bezbednosti. u: Modernizacija i izazovi bezbednosti, Naučna konferencija, Vrnjačka Banja, 06-08. jul
Biočanin, R., Kozomara, R., Panic, S. (2007) Menadžment u e-zdravstvu. Svet Rada, br. 6
Biočanin, R.R. (2004) Naučna podrška upravljanju. Vojni informator, br. 1-2
Dyer, D. (2004) Forging core strength: New Jersey hospital uses fully integrated business system to improve financial management. Health Management Technology, 25, str. 24-6
Đukanović, V. (2006) Upravljački proces za razvoj zdravstva - zdravstvena zaštita. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije
Gartee, R.W. (2006) Electronic health records: Understanding and using computerized medical records. Prentice Hall
Hart, D., Jones, D.G., Wall, B.F. (1994) Normalized organ doses for medical x-Ray examinations calculated using Monte Carlo techniques. Chilton, UK, NRPB SR262
Ivković, M., Radenković, B.L. (1998) Internet i savremeno poslovanje. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Jordović, B., Biočanin, I., Rakić, R. (2006) Menadžment u zaštiti od zračenja u životnoj i radnoj sredini. u: SYM-OP-IS, Banja Koviljača, 03-06. oktobar
Jordović, B., Biočanin, I., Rakić, R. (2006) Menadžment zaštite od zračenja u životnoj i radnoj sredini. u: XXXIII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS, 03-06. oktobar, Banja Koviljača
Kozomara, R. Nastavni materijal. Banja Luka: Fakultet zdravstvene nege Panevropskog univerziteta APEIRON
Mcguire, M.W. (1996) Installing an integrated information system: Issues to be considered. NAHAM Management J, 23, str. 13-4
Porter, M.E., Olmsted-Teisberg, E. (2006) Redefining health care: Creating value-based competition on results
Radunović, M., Nikolić, K., Adžić, A., Rakić, G., Radunović, M., Kavarić, N. (2007) Kvalitet zdravstvene zastite u Republici Crnoj Gori i metode za poboljšanje. Kvalitet, vol. 17, br. 7-8, str. 25-29
Rakić, G., Kozomara, R., Biočanin, R. (2007) Communication competence in total system of environment. u: RaDMI-2007, International conference (VII), Belgrade, 16-20. September
Rodrigues, R.J. (2003) Opportunities and challenges in the deployment of global e-health. Int J Healthcare Technology and Management
Strode, R., Swartzmeyer, S.E. (2000) E-health care: How the internet is changing the health care industry. Qrc. Advis
Tan, J. E-health care information systems: An introduction for students and professionals
Treweek, S. (2004) A new quality improvement study every day?: Using q-tools to build quality improvement projects around primary care electronic medical record systems. u: Medinfo 2004, 1106-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2009.

Povezani članci

Zb Tehnol fak Leskovac (2007)
Menadžment u zdravstvu uz korišćenje elektronske komunikacije
Biočanin Radomir-Rade R., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Mogućnosti razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji
Milovanović Slavoljub

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2006)
Unapredjenje komunikacione kompetentnosti u visokim vojnim školama
Biočanin Rade, i dr.

prikaži sve [13]