Actions

Ekonomski pogledi
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:13
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 3 from 8  
Back back to result list
2007, iss. 1, pp. 167-178
Elektronsko plaćanje - savremeni trend u sistemu plaćanja
(The title is not available in English)
University of Priština - Kosovska Mitrovica, Faculty of Economy
Abstract
(not available in English)
Elektronsko plaćanje nudi značajne i nove mogućnosti postojećim kompanijama. Inovacije u poslovanju, redefinisanje postojećih i kreiranje potpuno novih tržišta postaje za kompanije, elektronskim putem, mnogo lakše, brže i efikasnije. Ovaj vid poslovanja omogućava kompanijama da budu efikasnije i fleksibilnije u svim internim operacijama, da bliže sarađuju sa svojim snabdevačima, da brže reaguju na potrebe i očekivanja svojih kupaca. Poslovni svet se u novom veku suočava sa velikim i nepoznatim mogućnostima koje savremena informaciona i digitalna tehnologija nude, menjajući sve elemente poslovnih aktivnosti, ali i ukupan način života i rada ljudi. Menadžeri i rukovodioci velikih i moćnih kompanija, kao i onih malih i srednjih preduzeća moraju pre svega shvatiti značaj i mogućnosti koje im nude računari, mreže i savremen tehnologije u kreiranju novih poslovnih rešenja. Ono što je još važnije, oni moraju iskoristiti i upotrebiti te mogućnosti u cilju kreiranja novih proizvoda i usluga koje će plasirati na tržište u cilju proširenja izbora usluga svojim potencijalnim kupcima, sniženja troškova i time ostvariti mogućnost za brži i efikasniji rast svojih nacionalnih ekonomija. U novoj digitalnoj eri mogućnosti i prednosti elektronskog plaćanja predstavljaju značajan potencijal koga treba na najbolji način iskoristiti.
References
*** (2000) Savremena kretanja u bankarstvu na malo. Jugoslovensko bankarstvo, Udruženje banaka Srbije
Bjelić, P. (2000) Ekonomsko trgovanje - elektronsko poslovanje u međunarodnoj trgovini. Beograd
Đurić, N. (2004) Elektronska trgovina - digitalni potpis. Beograd
Ivković, M., Radenković, B.L. (2002) Internet i savremeno poslovanje. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Maj
Katilović, D. Zašto E-komerc?. http://www.e-trgovina/društvo bez papira
Knežević, B. (2004) E-biznis. Beograd: Beogradska poslovna škola
Krsmanović, S. (2003) Informacioni sistemi u mrežnom okruženju. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Mitrović, N. (2004) E-banking. Beograd: Link group, 14
Novaković, J. (2005) Elektronsko poslovanje. Beograd: Megatrend
Ognjanović, V. (2003) Međunarodno bankarstvo. Beograd
Privredna komora Srbije Elektronsko poslovanje. Agency Nascom-Balans, PDF/DOC/PHP Online verzija
Tracy, E. (1996) Media and marketing strategies for the internet. in: Forrest Edward, Mizerski Richard [ed.] 'Interactive Marketing', zbornik, Chicago, IL, USA: NTC Business Books
Vasić, M. (2004) Prevare sa plastikom. Beograd: Svet kompjutera
Vasković, V. (2005) Elektronsko poslovanje - platne kartice. Beograd, predavanja
Visa USA (2000) Smart loyalty: A loyalty-payment integration guide. Visa Smart Loyalty Work Group, Version 1
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 03/12/2007

Related records

No related records