Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 253-271
Povodom izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - šta novo donosi tzv. korona zakon
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Narodna skupština Republike Srbije je u 2020. godini dva puta menjala i dopunjavala Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Glavni cilj autora ovog rada ogleda se u tome da ukaže da su donete izmene i dopune "jasan pokazatelj" da su određene mere koje su imale za cilj sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 propisivane bez pravnog osnova.
Reference
*** (2020) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 136
*** (2020) Odluka o obrazovanju Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Službeni glasnik RS, br. 132
*** (2019) Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije. Službeni glasnik RS, broj 50
*** (2020) Zakon izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 68
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
*** (2020) Uredba o merama za vreme vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 60/2020
*** (2020) Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Službeni glasnik RS, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020
*** (2020) Naredba o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica. Službeni glasnik RS, br. 28/2020, 66/2020, 87/2020
*** (2003) Rešenje o rasporedu sredstava neprofitnim institucijama, a koja se odnose na zdravstveno zbrinjavanje ranjenika iz bivših republika SFRJ, pomoć za socijalno ugrožena lica, pokriće troškova smeštaja i ishrane u kolektivnom smeštaju i povratak izbeglih. Službeni list SRJ, br. 6
*** (2020) Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Službeni glasnik RS, br. 151/2020, 152/2020
*** (2014/2019) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55, 35
*** (2016) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 15
*** (2010) Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Službeni glasnik RS, br. 30
*** (2013-2019) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Odluka Ustavnog suda), 91/2019 (drugi zakon), 91/2019
*** (2019) Zakon o komunalnoj miliciji. Službeni glasnik RS, br. 49
Jevtović, Z.B., Bajić, P.Đ. (2020) Slika o koronavirusu u dnevnoj štampi Srbije. Sociološki pregled, vol. 54, br. 3, str. 534-559
Milić, I. (2020) Život u kaznenim zavodima za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19. Srpska pravna misao, br. 53
Milić, I.D. (2020) O tzv. policijskom času za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 2, str. 745-762
Milić, I.D. (2017) Pravne posledice prekršajnog kažnjavanja. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 89, br. 5-8, str. 253-263
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? I deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Mitrović, V.L. (2020) Dupli efekti pandemije (korone). Sociološki pregled, vol. 54, br. 3, str. 609-626
Ristivojević, B. (2020) (Ne)obaveznost vakcinacije u RS - slučaj KOVID-19. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad
Simović, D. (2020) Vanredno stanje u Srbiji - ustavni okvir i praksa povodom pandemije COVID-19. Sveske za javno pravo, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, br. 39
Vuković, I. (2021) Krivično delo - opšti deo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-31730
primljen: 07.04.2021.
revidiran: 26.05.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci
Ristivojević Branislav R., i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Pravne posledice prekršajnog kažnjavanja
Milić Ivan D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Kratka rasprava o prekršajnim sankcijama sa posebnim osvrtom na njihov značaj u oblasti zaštite životne sredine
Milić Ivan D., i dr.

prikaži sve [10]