Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 89, br. 5-8, str. 253-263
Pravne posledice prekršajnog kažnjavanja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Aktuelnim Zakonom o prekršajima ne predviđa se mogućnost nastupanja pravnih posledica prekršajnog kažnjavanja. S druge strane, pojedinim zakonima i podzakonskim aktima propisuju se pravne posledice prekršajnog kažnjavanja, koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava ili u gubitku istih. Predmet pažnje autora su upravo pravne posledice prekršajnog kažnjavanja, posmatrano iz ugla Zakona o prekršajima i drugih propisa kojima se one propisuju. Autor ukazuje na određene nelogičnosti u prekršajnom zakonodavstvu u pogledu pravnih posledica prekršajnog kažnjavanja, te ispituje koliko je legalno i legitimno da one postoje. U radu dolazi i do zaključka da pravne posledice u pojedinim slučajevima teže pogađaju lice koje je kažnjeno za prekršaj, nego osuđeno lice zbog učinjenog krivičnog dela.
Reference
*** (2010-2013) Službeni glasnik RS, br. 13/2010, 111/2013
*** (2003-2013) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik RS, br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. Zakon
*** (2012) Službeni list grada Pančeva. br. 34
*** (2011) Zakon o sportu. Službeni glasnik RS, broj 24/11 i čl. 39. i 99. st. 1
*** (2008-2012) Statut grada Pančeva. Službeni list grada Pančeva, broj 8/08, 4/09 i 5/12
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016. (u daljem tekstu i KZ)
*** (2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US
*** (2011) Zakon o prekršajima. Službeni list Crne Gore, br. 1/2011, 6/2011, 39/2011
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (2015) Zakon o trgovačkom brodarstvu. Službeni glasnik RS, br. 96
*** (2005-2013) Zakon o duvanu. Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 93/2012, 108/2013
*** (2014) Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca. Službeni glasnik RS, br. 110
Milić, I., Samardžić, S. (2015) Prekršajna odgovornost putnika u oblasti javnog prevoza. u: Usluge i zaštita korisnika, Međunarodni naučni skup, 8. maj, Pravni fakultet, Kragujevac, Zbornik referata, 143-159
Milić, I. (2017) O nekim lošim rešenjima u Zakonu o prekršajima. u: Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, Zbornik radova, tom II, god. 141
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1708253M
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.
Creative Commons License 4.0