Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 11, br. 3, str. 17-37
Slučaj Miranda i njegove reperkusije na kaznenu reakciju danas
Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Miranda; hapšenje; ljudska prava; pravo na odbranu ćutanjem; stav američkog Vrhovnog suda; novi srpski Ustav
Sažetak
U ovom tekstu autor nam govori o slučaju Miranda koji se dogodio šezdesetih godina XX veka u Arizoni u SAD, a kasnije je taj slučaj dospeo pred američki Vrhovni sud. Autor nas, dakle, upoznaje sa istorijatom, faktografijom ovog slučaja, o kojem se dosta zna, između ostalog zato što je nakon toga, Vrhovni sud izrekao obavezu policajcima da svakoga prilikom hapšenja upozore na njegovo pravo da se brani ćutanjem i da zahteva stručnu pomoć advokata, pa je to postalo i deo tzv. Petog amandmana SAD. "Miranda" pravilo je tako prešlo granice SAD, a danas je ono postalo i deo našeg novog Ustava, te su i iskustva u primeni ovog pravila, kao i sva iskustva u vezi celokupnog slučaja Ernesta Mirande, za nas posebno interesantna. Autor upozorava i na mnoge izazove i probleme koji se sa tim novim pravnim pravilom kod nas mogu pojaviti.
Reference
Aleksić, Ž.L. (1985) Kriminalistika. Beograd: Savremena administracija
Ćirić, J. (2001) Društveni uticaji na kaznenu politiku sudova. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Ćirić, J. (1991) Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 1-2, strana 11-13
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dressler, J. (1995) Understanding criminal law. New York: Matthew and Bender
Garson, M. (1965) Advokat i moral. Beograd, prevod sa francuskog
Grupa autora (2002) Kompatibilnost jugoslovenskog prava sa odredbama Evropske Konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 158 - citiran slučaj iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, 'Funke protiv Francuske' 25. februar 1993. stav 44
Lawrence, F. (2005) History of American law. New York
Lawrence, F. (2005) A history of American law. New York
Lazarević, L.V. (1987) Sistem krivičnih sankcija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 25, br. 2, str. 28-45
Mrvić-Petrović, N. (2005) Ljudska prava pred sudovima u Srbiji. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Radovanović, D.M. (1992) Čovek i zatvor - studija integrisanosti u zatvorenički društveni sistem. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Reisman, J.H., Headlee, S. (1981) Marxism and criminal justice policy. Crime and Delinquency, br. 1
Votson, A. (2000) Pravni transplanti - pristup uporednom pravu. Beograd: Pravni fakultet, prevod sa engleskog
Walker, S. (1993) Taming the system: The control of discretion in criminal justice from 1950 up to 1990. New York
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci