Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 37, br. 3-4, str. 337-355
Zatvorsko duplo dno
Valjevo
Sažetak
Dobri poznavaoci zatvora se sigurno pitaju šta onemogućava postojanje mirnih zatvora, odnosno, da li je moguće obezbediti mirno izdržavanje kazne zatvorenicima koji to žele. Takođe, postavlja se pitanje postojanja zatvorskog modela koji će i zaposlenima, pre svega stručnjacima-vaspitačima omogućiti normalan rad. U idealno-tipskom zatvorskom sistemu svako treba da radi svoj posao. Straža bi trebalo da svakodnevno nadzire osuđene i vodi računa o njihovoj bezbednosti, dok bi malobrojnu vaspitači trebalo da budu koncentrisani na resocijalizaciju osuđenih lica. Uz majstore-instruktore u pogonu, stražari i vaspitači bi trebalo da vrše jedinstven vaspitni uticaj koji bi bio sinhronizovan od uprave zatvora. Međutim, u praksi ne postoji jedinstven vaspitni uticaj. Štaviše, između straže i vaspitača postoji dualizam koji često prerasta u antagonizam. Sve to koristi neformalni osuđenički sistem, koji u tom rivalitetu vidi šansu da se nametne upravi zatvora kao garant mira. Dakle, miran zatvor u praksi je nemoguće uspostaviti, jer on ne odgovara kako osuđenima tako ni upravi zatvora. I jednima i drugima odgovara kompromis, odnosno status quo situacija, od koje svi imaju koristi.
Reference
Arsenijević, S. (2001) Trgovina robijašima. Revija Kolubara, Valjevo, broj 80, decembar
Atanacković, D.R. (1988) Penologija. Beograd: Naučna knjiga
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Radovanović, D.M. (1992) Čovek i zatvor - studija integrisanosti u zatvorenički društveni sistem. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Spasić, I.A. (1996) Značenja susreta - Goffmanova sociologija interakcije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Todorović, D. (2002) Ribice u akvarijumu. Vreme, Beograd, br. 607, 22. avg
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0304337K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (2002)
Zatvorsko duplo dno
Krstić Željko

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci
Ristivojević Branislav R., i dr.

Pravo - teorija i praksa (2011)
Prava zatvorenika na kontakt sa spoljnim svetom
Kovačević Milica

prikaži sve [46]