Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 3, br. 2, str. 147-169
Istražna ovlašćenja koja utiču na osnovna prava i načela pravičnog međunarodnog postupka u krivičnim stvarima - predlog za međusobnu integraciju u multikulturalnoj Evropskoj uniji
Faculty of Law, Messina, Italy

e-adresasteruggeri@unime.it
Ključne reči: međunarodna istraga; dokaz; prinudne mere; ljudska prava
Sažetak
Autor se u ovom radu bavi istražnim ovlašćenjima u krivičnim predmetima, koja utiču na osnovna prava ljudi. Analiza započinje istorijskom rekonstrukcijom rešenja prinudnih mera, sadržanih u najrelevantnijim međunarodnim i supranacionalnim tekstovima u Evropi. U radu se, dalje, prikazuje predlog za uspostavljanje jednog pravičnog transnacionalnog postupka, zasnovanog na ideji međusobne integracije nacionalnih prava. Ovaj predlog, kojim se namerava pružiti alternativa većinski prihvaćenoj harmonizaciji dokaznih pravila u prekograničnim slučajevima, koncentriše se na stvaranje jedne ad hoc procedure koja bi reflektovala novu ravnotežu između potreba države i zaštite osnovnih prava pojedinaca. Poslednjih nekoliko decenija, značajni porast transnacionalnog kriminaliteta pojačao je potrebu za efikasnijim oblicima prekogranične saradnje, što se na nivou Evropske unije pretočilo u načelo međusobnog priznanja odluka kao vodećeg principa skoro celokupne pravosudne saradnje. U skladu s tim, učestala primena istražnih mera dovela je u pitanje opravdanost 'minimalističkog pristupa' u pogledu prava odbrane. Nakon bližeg terminološkog određenja predmeta rada - međunarodne istrage i prinudnih mera, autor u trećem delu analizira razvoj dva sistema; međunarodne pravne pomoći i međusobnog priznanja odluka. Kao međurezultat razvoja sistema međunarodne pravne pomoći, prikazanog kroz tri faze, autor zaključuje da je na prelazu iz prve u drugu fazu, premda je koncepcija prinudnih mera ostala neizmenjena, došlo do značajno veće zaštite ljudskih prava. Tako je mogućnost koju poseduje zamoljena država, a to je da izvršenje određenih prinudnih mera učini zavisnim od ispunjenja pojedinih uslova, poput dvostruke kažnjivosti i usaglašenosti sa svojim pravom, postalo opšte pravilo, koje omogućava zamoljenoj državi da odbije izvršenje mere koja nije usaglašena ne samo sa pravom, već i sa praksom svoje države u nekom sličnom (domaćem) slučaju. Pored toga, obaveza zamoljene države da ispuni određene formalnosti, u cilju smanjenja rizika neprihvatljivosti dokaza, imala je kao pozitivnu posledicu to da su poštovani zahtevi lex fori. U trećoj fazi, koja je pratila razvoj nauke i tehnologije, došlo je do posebnog regulisanja novih istražnih mera; mera koje su znatno izmenile ustaljeni pogled na prinudne mere. S druge strane, unete su i dve značajne, ujedno protivrečne novine; brisanje generalne klauzule, prema kojoj je zamoljena država mogla da odbije meru koja nije bila kompatibilna sa njenim pravom, te uvođenje novog opšteg pravila o vršenju istražnih radnji u inostranstvu sa obavezom za zamoljenu državu da kombinuje lex loci sa specifičnim zahtevima lex fori države molilje. Sistem međusobnog priznanja odluka se takođe razvio u tri faze. U prvoj fazi 'nasleđena' je obaveza iz poslednje faze međunarodne pravne pomoći da zemlja izvršilac ispuni zahtev za pomoći, uključujući primenu prinudnih mera, s tim što postoji obaveza da se ispuni samo ono što je neophodno da bi se obezbedila validnost dokaza u postupku. U drugoj fazi je zemlji izvršiocu ostavljeno da slobodno odluči da li će da primeni prinudne mere. Trećom fazom je značajno umanjena zaštita prava pojedinaca. Predlog direktive za Evropski nalog za istragu u krivičnim stvarima do sada nije obuhvatio nijedan od opštih ograničenja u pogledu prinudnih mera, sadržanih u Okvirnoj odluci o Evropskom dokaznom nalogu. Štaviše, razlikovanje osnova za odbijanje iz čl. 10. ne pojašnjava šta se smatra prinudnim merama, dok čak rezultati ostvareni kroz prinudne mere ostvaruju dejstvo, bez obzira da li su poštovani osnovni zahtevi, poput dvostruke kažnjivosti. Četvrti deo rada nosi podnaslov 'Multikulturalnost i zaštita ljudskih prava', i u njemu se ističe da se multijezičnost vezuje ne samo za različit lingvistički kod, već i za različitu teorijsku pozadinu, ukorenjenu u kulturnom nasleđu procesnog prava država članica. Autor kritikuje zastarelost reči 'prinudno', te ukazuje da je nemački izraz Grundrechtseingriffe ('zadiranje u osnovna prava') prikladniji, posebno kada se govori o merama koje pojedinci ne doživljavaju kao prinudne, kao i da taj pravni koncept objašnjava njihov uticaj na osnovna prava, čime se jasnije vidi njihovo ustavnopravno i supranacionalno opravdanje. Nakon pojašnjenja pojma Grundrechtseingriffe i kritika na račun kombinovanja lex loci i lex fori, a u vezi sa uslovom usklađenosti sa osnovnim načelima zemlje u kojoj treba izvršiti mere, autor obrazlaže potrebu za saradnjom na više nivoa u evropskom kontekstu. U poslednjem delu rada, autor, pored zaključnih napomena, predstavlja svoj predlog rekonstrukcije sistema, sačinjen od uvođenja klauzule o (zaštiti) osnovnih prava i postavljanja transnacionalnog postupka na više nivoa.
Reference
Amelung, K. (1987) Zur dogmatischen Einordnung strafprozessualer Grundrechtseingriffe. Juristenzeitung
Amelung, K. (1976) Rechtsschutz gegen strafprozessuale Grundrechtseingriffe. Berlin: Duncker & Humblot
Beulke, W. (2010) Strafprozessrecht. Heidelberg: C. F. Müller Verlag
Bose, M. (2002) Die verwertung im ausland gewonnener Beweismittel im deutschen strafverfahren. Zeitschift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 114
Bose, M. (2003) Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung in der transnationalen Strafrechtspflege der EU -Die Verkehrsfahigkeit strafgerichtlicher Entscheidungen. u: Momsen C., Bloy R., Rackow P. [ur.] Fragmentarisches Strafrecht. Beitrage zum Strafrecht, Strafprozesrecht und zur Strafrechtsvergleichun. Fur Manfred Maiwald aus Anlas seiner Emeritierung, verfast von seinen Schulern, Mitarbeitern und, Frankfurt a. M: Peter Lang, 1st edn
Caprioli, F. (2012) Report on Italy. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
D'andrea, L. (2009) Diritto costituzionale e processi interculturali. www.forumcostituzionale.it
Gascon, I.F. (2007) El decomiso transfronterizo de bienes. Madrid: Colex
Gles, S. (2006) Beweisrechtsgrundsatze einer grenzuberschreitenden Strafverfolgung. Baden-Baden: Nomos
Gles, S. (2008) Beweisverbote in fallen mit Auslandsbezug. Juristische Rundschau
Gles, S. (2011) Europaische Beweisanordnung. u: Sieber U., Bruner F.H., Satzger H., von Heintschell-Heinegg B. [ur.] Europaisches Strafrecht, Baden: Nomos
Hecker, B. (2010) Europäisches Strafrecht. Berlin - Heidelberg
Inchausti, G.F. (2012) Report on Spain. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
Klip, A. (2012) European criminal law. Antwerp-Oxford: Intersentia, 2nd edn
Kuhne, H.H. (2010) Strafprozessrecht. Eine Systematische Darstellung des deutschen und europaischen Strafverfahrensrechts. Heidelberg: C.F. Muller
Lelieur, J. (2012) Report on France. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
Marchetti, M.R. (2011) Dalla Convenzione di assistenza giudiziaria in material penale dell'Unione europea al mandato europeo di ricerca delle prove e all'ordine europeo di indagine penale. u: Rafaraci T. [ur.] La cooperazione di polizia e giudiziaria in material penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano: Giuffre
Peers, S. (2010) The proposed European investigation order: Assault on human rights and national sovereignty. www.statewatch.org
Perron, W. (2000) Auf dem Weg zu einem europaischen Ermittlungsverfahren?. Zeitschift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 112
Reimann, M. (2002) The progress and failure of comaparative law in the second half of the twentieth century. American Journal of Comparative Law, 4 (Vol. 50), str. 671-700
Ruggeri, S. (2012) Horizontal cooperation, obtaining evidence overseas and the respect for fundamental rights in the EU from the European commission's proposals to the proposal for a directive on a European investigation order: Towards a single tool of evidence gatheri. u: [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
Ruggeri, S. (2012) Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in comparative law: Models of gathering overseas evidence in criminal matters. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
Sanders, A., Young, R., Burton, M. (2012) Criminal justice. New York: Oxford university press, 4th edn
Spinellis, D. (1999) Securing evidence abroad: A European perspective. u: [ur.] International criminal law. Procedural and enforcement mechanisms, New York: Transnational Publishers, Ardsley, 2nd edn
van Hoek, A., Luchtman, M. (2006) The European convention on human rights and transnational cooperation in criminal matters. u: [ur.] Multilevel governance in enforcement and adjudication
Vogel, J. (1998) Tagungsbericht: Internationale Kooperation in Strafsachen. Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 110
Vogler, R.K. (2012) Transnational inquiries and the protection of human rights in the caselaw of the European court of human rights. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
Winter, B.L. (2010) European investigation order for obtaining evidence in the criminal proceedings. Study of the proposal of a European directive. Zeitschrift fur die internationale Strafrechtsdogmatik
Winter, B.L. (2012) The role of the proportionality principle in cross-border investigations involving fundamental rights. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational inquiries and the protection of fundamental rights in criminal proceedings: A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina, Heidelberg: Springer, forthcoming
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci