Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 55, br. 1, str. 29-36
Uticaj biostimulatora na rast i razvoj korijena rasada salvije (Salvia splendens L.)
aUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska

e-adresasvjetlana.zeljkovic@agrofabl.org
Ključne reči: salvija; biostimulator; veličina posuda; masa korijena; masa nadzemnog dijela
Sažetak
U ovom istraživanju ispitan je uticaj biostimulatora i veličine posude (saksije) na rast i razvoj korijena rasada salvije (Salvia splendens L.). U ogledu je korišten rasad salvije (Salvia splendens L.) koji je pikiran u dvije različite veličine posuda (saksija) promjera 9 cm i 10,5 cm, a biljke su tretirane sa biostimulatorom u koncentraciji 0,25% ili netretirane (kontrola). Tokom ogleda izvršeno je mjerenje svježe i suhe mase korijena i nadzemnog dijela biljke. Cilj ovog istraživanja je utvrditi može li, u kojoj mjeri i na koji način primjena biostimulatora poboljšati adaptaciju mladih cvjetnih biljaka na abiotski stres nakon presađivanja, odnosno utvrditi uticaj biostimulatora na adaptaciju, rast i razvoj korijena kod rasada salvije (Salvia splendens L.). Rezultati ovog istraživanja s tretmanom biostimulatorom kod salvije ukazuju na pozitivan efekat biostimulatora na adaptaciju i ukorjenjavanje biljaka nakon presađivanja što se može vidjeti iz povećanja mase korijena i nadzemnog dijela. Istraživanje ukazuje da primjena biostimulatora u proizvodnji rasada salvije poboljšava rast i razvoj korijena i nadzemnog dijela što je preduslov brže adaptacije biljaka na stres uslijed presađivanja.
Reference
Beatović, D., Jelačić, S., Vujošević, A. (2007) Uticaj različitih doza spororazlagajućeg đubriva na kvalitet rasada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. u: XVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG, Zbornik izvoda, pp. 23
Beatović, D., Jelačić, S., Lakić, N., Vujošević, A. (2007) Uticaj spororazlagajućeg đubriva na kvalitet rasada bosiljka, matičnjaka i ehinaceje. u: III Simpozijum sa međunarodnim učešćem 'Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji' Beograd. Zbornik izvoda, pp. 96-97
Beatović, D., Jelačić, S. (2007) Primena spororazlagajućih đubriva u proizvodnji rasada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, (XII), 'Naučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske', Teslić, 7-9. mart, Zbornik sažetaka, str. 90
Beatović, D., Jelačić, S., Vujošević, A., Lazarević, S., Lakić, N. (2006) Primena različitih supstrata i prirodnih biostimulatora u proizvodnji rasada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. u: Zb. saž. Naučno-stručnog savjetovanja agronoma Republike Srpske 'Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative', 13-16. marta 2006, Teslić, Republika Srpska, str. 79-80
Fries, N. (1951) The influence of amino acids on growth and lateral root formation in cotyledon-less pea seedlings. Experientia, 7(10): 378-379
Hanić, E. (2000) Značaj supstrata, kontejnera i hormona u rasadničarskoj proizvodnji. Mostar: Univerzitet 'Džemal Bijedić' - Studij za mediteranske kulture
Jelačić, S., Beatović, D., Lakić, N. (2007) Uticaj prirodnih biostimulatora i spororazagajućih đubriva na kvalitet rasada žalfije pri različitim načinima gajenja. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 13, br. 1-2, str. 145-156
Kijne, J.W. (2006) Abiotic stress and water scarcity: Identifying and resolving conflicts from plant level to global level. Field Crops Research, 97(1): 3-18
Latimer, J.G. (1991) Container size and shape influence growth and land shape performance of Marigold seedlings. Hortiscience, vol. 26, (2): 124-126
Maini, P. (2006) The experience of the first biostimulant, based on aminoacids and peptides: A short retrospective review on the laboratory researches and the practical results. Fertilitas Agrorum, 1(1), str. 29-43
Mena-Petite, A., Lacuesta, M., Munoz-Rueda, A. (2006) Ammonium assimilation in Pinus radiata seedlings: Effects of storage treatments, transplanting stress and water regimes after planting under simulated field conditions. Environmental and Experimental Botany, 55(1-2):1-14
Nahed, G., El-Aziz, A., Balbaa, L.K. (2007) Influence of tyrosine and zinc on growth and chemical constituents of Salvia farinacea plants. Journal of Applied Sciences Research, 3(11), str. 1479-1489
Nelson, P.V. (2003) Slow-release fertilizers, growth-regulating compounds. Prentice Hall: Greenhouse Operation & Management, Sixth Edition, p. 335, 434
Parađiković, N., Vinković, T., Teklić, T., Guberac, V., Milaković, Z. (2008) Primjena biostimulatora u proizvodnji presadnica rajčice. u: Zbornik radova 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija agronoma, str. 435-438
Parađiković, N., Vinković, T., Radman, D. (2008) Utjecaj biostimulatora na klijavost sjemena cvjetnih vrsta. Sjemenarstvo, 25(1), str. 25-33
Parađiković, N., Zeljković, S., Đurić, G., Vinković, T., Mustapić-Karlić, J., Kanižai, G., Iljkić, D. (2009) Rast i razvoj kadife (Tagetes erecta L) pod utjecajem volumena supstrata i tretmana biostimulatorom. u: Zbornik sažetaka 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simozijijuma agronoma, str. 786-790
Scott, N.D., Duval, J.R. (1998) The effect of container size. HortTechnology, Oct-Dec., 8(4)
Vernieri, P., Malorgio, F., Tognoni, F. (2002) Use of biostimulants in production of vegetable seedlings. Colture-Protette, 31(1), str. 75-79
Vinković, T., Parađiković, N., Plavšić, H., Guberac, V., Levai, L. (2007) Maize and soybean seed vigour under influence of seed age, seed treatment and temperature in cold stress test. Cereal Research Communications, 35(2): 1213-1216
Vujošević, A., Lakić, N., Beatović, D., Jelačić, S. (2007) Influence of slow disintegrating fertilizer rates on quality of gasania (Gazania rigens L.) seedlings. Journal of Agricultural Sciences, vol. 52, br. 2, str. 121-130
Vujošević, A., Beatović, D., Jelačić, S., Lakić, N., Lazarević, S. (2008) Uticaj spororazlagajućeg đubriva na kvalitet rasada cveća. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 1-2, str. 115-124
Vujošević, A., Lakić, N., Lazarević, S., Beatović, D., Jelačić, S. (2007) Effect of aplication of natural biostimulators and slow disintergrating fertilizer in commercial production on Begonia (Begonia semperflorens L.) seedlings. Journal of Agricultural Sciences, vol. 52, br. 1, str. 33-42
Vujošević, A., Lakić, N., Beatović, D., Jelačić, S. (2007) Uticaj različitih doza spororazlagajućeg đubriva na kvalitet rasada kadifice (Tagetes patula L.) i ukrasne žalfije (Salvia splendens L.). Journal of Agricultural Sciences, vol. 52, br. 2, str. 105-113
Vujošević, A., Lakić, N., Beatović, D., Jelačić, S. (2008) Uticaj različitih doza spororazlagajućeg đubriva na kvalitet rasada impatiensa (Impatiens wallerana L.). Journal of Agricultural Sciences, vol. 53, br. 1, str. 25-35
Vukadinović, V. (1994) VVSTAT - računarski program za statističku obradu podataka. Osijek: Poljoprivredni fakultet
Yildirim, E., Dursum, A., Guvenc, I., Kumlay, A.M. (2002) The effects of different salt biostimulant and temperature levels on seed germination of some vegetable species. Acta Hort., 579, str. 249-253
Zeljković, S., Parađiković, N., Oljača, R. (2009) Uticaj biostimulatora na rast i razvoj korijena rasada stalnocvjetajuće begonije (Begonia semeprflorens L). Agroznanje, 10(1), str. 117-125
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS1001029Z
objavljen u SCIndeksu: 07.12.2010.