Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 15, br. 29, str. 83-88
Uticaj biostimulatora na rast i razvoj paprike (Capsicum annuum L.)
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Hrvatska
Ključne reči: biostimulant; fruit; pepper; yield
Sažetak
U istraživanju je ispitivan uticaj četiri različita biostimulatora Radifarm®, Megafol®, Benefit® i Viva® na rast i razvoj hibridne paprike Vedrana F1. Biostimulatori su primenjeni prema uputstvu proizvođača. Praćeni parametri tokom ogleda su bili prinos ploda po biljci, masa najvećeg ploda, masa najmanjeg ploda i prosečan broj plodova po biljci. Sva ispitivana svojstva su bila pod uticajem tretmana sa biostimulatorima u određenom vremenu trajanja ogleda. Tretirane biljke imale su viši prinos i veću masu ploda u odnosu na netretirane biljke (kontrola). Na kraju istraživanja može se zaključiti da biostimulatori pozitivno utiču na ispitivane parametre prinosa ploda paprike.
Reference
Adams, P. (2002) Nutritional control in hydroponics. u: Savvas D., Passam H. [ur.] Hydroponic production of vegetables and ornamentals, Atena: Embryo Publications, str. 211-261
Parađiković, N., Vinković, T., Teklić, T., Guberac, V., Milaković, Z. (2008) Primjena biostimulatora u proizvodnji presadnica rajčice. u: Međunarodni simpozijum agronoma (III), zbornik radova, 43. Hrvatski simpozijum agronoma, str. 435-438
Vernieri, P., Malorgio, F., Tognoni, F. (2002) Use of biostimulants in production of vegetable seedlings. Colture-Protette, 31(1): 75-79
Vinković, T., Parađiković, N., Plavšić, H., Guberac, V., Levai, L. (2007) Maize and soybean seed vigour under influence of seed age, seed treatment and temperature in cold stress test. Cereal Research Communications, 35(2): 1213
Yildirim, E., Dursum, A., Guvenc, I., Kumlay, A.M. (2002) The effects of different salt biostimulant and temperature levels on seed germination of some vegetable species. Acta Hort., 579, str. 249-253
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2010.