Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, br. 126-2, str. 117-134
Menipeja, karneval, skandal - homo festivus i homo fantasia
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ključne reči: praznik; spektakl; menipeja; karnevalizacija; skandal; književnost
Sažetak
Svetkovine su oduvek bile prisutne u društvenom životu, u pravilnom ritmu periodičnih i cikličnih svečanosti. Po antropološkoj inerciji, svaka javna masovna predstava biva obrazac i odraz društvenog poretka, odnosno biva njegova ekspresija, refleksija, kreacija i transformacija. Performativni karakter kulture predstavlja jednu od primarnih osnova studija spektakla. Spektakl pretvara trajnost svetkovine u situaciju postizanjem efekata sveobuhvatnosti i montirane vizuelizacije. Karnevalska antička i srednjovekovna smehovna kultura, koja podrazumeva groteskni spoj fantastičnog i realnog, povezuje prvobitnu mitologiju (ritual) i umetničku književnost. Menipeja je jedan od glavnih nosilaca i prenosilaca karnevalskog osećanja sveta u literaturi sve do naših dana. Scene skandala i razna narušavanja uobičajenog toka događaja karakterišu menipejsku književnu tradiciju, a naročito bitno određuju dela Dostojevskog. Elemente karnevalske predstavnosti nalazimo u poetikama Rablea, Servantesa, Šekspira, Dostojevskog. Nastanak današnjih kulturnih manifestacija je u neraskidivoj vezi s praznikom, a to znači s dalekom arhaičnom mitološkom tradicijom. Praznik je predstavljao vremenski isečak koji je povezan sa sferom sakralnog, utičući od samog početka na pojavu i razvoj umetnosti i estetske svesti. U kulturi svakodnevnog života, praznici su bitno transformisani na štetu obrednih elemenata.
Reference
Bahtin, M.M. (1978) Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i Renesanse. Beograd: Nolit
Bodrijar, Ž. (1993) Drugo od istoga - habilitacija. Beograd: Lapis
Božić, J. (1994) Mitsko i sakralno u književnom kontekstu. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Cox, H.G. (1969) Feast of fools: A theological essay on festivity and fantasy. Harvard
Daglas, M. (1993) Čisto i opasno. Beograd: Plato
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Beograd: A. Golijanin
Divinjo, Ž. (1978) Sociologija pozorišta - kolektivne senke. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Dragićević-Šešić, M.D., Šentevska, I., ur. (2000) Urbani spektakl. Beograd
Duvignaud, J. (1973) Fêtes et civilisations. Pariz
Đorđervić, J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd, str. 187
Đorđević, J. (1981) Otkud potreba za spektaklom. Književne novine, br. 635, 5. novembar, str. 31
Đorđević, J.J. (1993) Ritual. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd, 1018
Đorđević, J.J., ur. (1986) Praznici, svetkovine, rituali. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 73-75
Elijade, M. (1970) Mit i zbilja. Zagreb
Elijade, M. (1980) Sveto i profano. Vrnjačka banja: Zamak kulture
Frojd, S. (1984) Totem i tabu. Novi Sad
Gerc, K. (1998) Tumačenje kultura. Beograd, I-II
Huizing, J. (1970) Homo ludens. Zagreb
Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi. Beograd
Lič, E. (1983) Kultura i komunikacija - logika povezivanja kulturnih simbola. Beograd: Prosveta
Lukić-Krstanović, M. (2003) Spektakl i društvo - proučavanje muzičkih manifestacija u Srbiji. u: Radojičić Dragana [ur.] Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba, Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 49, 224
Lukić-Krstanović, M. (2007) Antropološki koncept spektakla u mreži rituala, svetkovina i događaja. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 55, br. 1, str. 141-155
Meletinski, E.M. (1985) Poetika mita. Beograd: Nolit
Mihajlovna-Frejdenberg, O. (1987) Mit i antička književnost. Beograd, itd: Prosveta
Milivojević, S. (2002) Spektakl i teatralizacija svakodnevnog života. Baština, br. 13, str. 257-266
Šekner, R. (1992) Ka postmodernom pozorištu - između pozorišta i antropologije. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Šuvaković, M. (1997) Asimetrija spektakla - grad, pozornica, ekran. u: Spektakl-grad-identitet, Beograd
Turner, V. (1983) Od rituala do teatra. Zagreb: August Cesarec
Žirar, R. (1990) Nasilje i sveto. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci