Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 47, br. 2, str. 97-115
Razni fenomeni kič-ospoljenosti
Filozofski fakultet, Nikšić
Ključne reči: kič; kič-subjekat; kič-objekat; posjedovanje; reifikacija
Sažetak
U radu se razmatra rasprostranjenost kič-fenomena u raznim dimenzijama savremenog svakodnevnog života. Slobodno se možemo pitati gdje sve kiča nema, od obične svakodnevne egzistencije preko društveno-institucionalne ravni pa do samostvaralačke ljudske prakse? Nije u pitanju samo kič-objekat nego i kič-subjekat, koji i prave vrijednosti doživljava na kičerski način. Na isti način "razumijeva" umjetničku vrijednost (npr. umjetničku sliku) kao i luksuznu stvar (persijski tepih ili skupocjena kola). Sve je to radi prestiža i lažnog ugleda. Tako slike birane prema autorima sa luksuzno-skupocjenim okvirima i tomovi knjiga tvrdog poveza pomiješani sa suvenir-predmetima i stilskim namještajem na isti način prepunjavaju poslovni i privatni (stambeni) prostor. Time se subjekat (vlasnik ili korisnik) pretvara u objekat, jer on, u stvari, objektivno ne vlada posjedovanim predmetom, nego obrnuto postajući rob stvari, jednostavno stvari vladaju njime. I veliki stvaraoci znaju da, pored svojih vrhunskih umjetničkih ostvarenja, stvaraju i djela sporazumijevanja sa širokom publikom (podilaženjem plitkom ili prosječnom ukusu) kao i da u vrhunskim djelima ubacuju fragmente koji će izazivati interesovanja konzumenata raznih kategorija. Prema tome, u ovom radu se nastoji skrenuti pažnja čitaocu na to da je kič veoma rasprostranjena pojava sa vrlo različitim oblicima ospoljavanja.
Reference
Aristotel (1982) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Rad
Dorfles, Đ. (1989) Pojam kiča. Književnost, Beograd, vol. 1, br. 3
Đorđević, J.J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije
Fidler, K. (1980) O prosuđivanju dela likovnih umetnosti - moderni naturalizam i umetnička istina. Beograd: BIGZ
Fišer, E. (1966) O potrebi umetnosti. Subotica-Beograd: Minerva
Focht, I. (1976) Tajna umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Gete, J.V. (1982) Faust. u: Odabrana dela, Beograd: Rad, prvi deo, 2, preveo Branimir Živojinović
Gic, L. (1979) Fenomenologija kiča. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Gluščević, Z. (1990) Život u ružičastom - antologija svakidašnjeg kiča. Beograd: Prosveta
Grlić, D. (1969) Ko je Niče. Beograd: Vuk Karadžić
Habermas, J. (1969) Javno mnenje - istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva. Beograd: Kultura
Haug, V.F. (1981) Kritika robne estetike. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Heler, A.F. (1978) Svakodnevni život. Beograd: Nolit
Heler, A.F. (1981) Vrednosti i potrebe. Beograd: Nolit
Horvat-Pintarić, V. (1979) Od kiča do vječnosti. Zagreb: Naklada Centra društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske
Jeremić, D.M. (1970) Doba anti-umetnosti. Beograd: Kultura
Johnson, R. (1986) The story so far: And further transformations?. u: Pinter D. [ur.] Introduction to contemporary cultural studies, London-New York: Longman
Mol, A.A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Niče, F. (1983) Rođenje tragedije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Popović, B. (1991) Psihologija skorojevića. Beograd: Listići
Stravinski, I. (1966) Moje shvatanje muzike. Beograd: Vuk Karadžić
Škreb, Z. (1981) Književnost i povijesni svijet. Zagreb: Školska knjiga
Tadić, L.P. (1995) Retorika - uvod u veštinu besedništva. Beograd: Filip Višnjić
Veblen, T. (1966) Teorija dokoličarske klase. Beograd, itd: Kultura
Živković, D., ur. (1985) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Životić, M. (1969) Čovek i vrednosti. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC0502097B
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Psihologija (1994)
O sadržaju pojma kič
Vuković Izabela, i dr.

God Fak polit nau (2009)
Neokič u svetu mladih
Marić Ratka

Kultura (2016)
Avangarda, kič i leve ideje
Radojičić Mirjana

prikaži sve [144]