Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 39, br. 1, str. 111-133
Alisa u svetu studenata
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
U kompleksnim društvenim situacijama, uvek postoji više različitih, nekad i suprotstavljenih viđenja događaja, od strane ključnih aktera. U skladu sa sopstvenom pozicijom, pristupom moći, i konstelacijom političkih odnosa, oni se služe različitim sredstvima medijacije poruka i formatiraju drugačije slike o događaju, ali svoje poruke svi grade na ograničenom broju zajednički nasleđenih priča, kulturnih simbola i narativnih konvencija, koje tvore 'narativni konsenzus'.
Reference
*** (1996) Naša borba, 10. decembar
*** (1996) Statement by an elderly citizen. RTS Second Daily News, 14 December
*** (1996) Statement of an 'ordinary citizen'. RTS Second Daily News, 14. December
*** Ethnography of the student protest. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
*** (1997) Statement by a young man. VIN, Studio B, 29. March
Babović, M., ur. (1997) 'Ajmo, 'ajde, svi u šetnju! - građanski i studentski protest 96/97. Beograd: Medija centar
Bird, E.S., Dardenne, R.W. (1988) Myth, chronicle and story: Exploring the narrative qualities of news. u: Carey James W. [ur.] Media, myths and narratives: Television and the press, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, str. 67-88
Bolčić, S.I., Blagojević-Šijaković, M.M., Lazić, M.B., Vujović, S.Đ., Milić, A., Tomanović-Mihajlović, S. (1995) Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih / Social changes and everyday life: Serbia in the eartly nineties. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Carey, J.W., ur. (1988) Media, myths and narratives: Television and the press. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Cohen, A.K. (1974) Two-dimensional man. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Čolović, I.M. (1994) Vreme i prostor u saveremenoj političkoj mitologiji. u: Prošić-Dvornić M. [ur.] Kulture u tranziciji (Cultures in transition), Beograd: Plato, str. 121-128
Dekić, P. How the protest thinks: Banners in a space of constructed ideology-literary-philosophical references. u: Ethnography of the student protest, Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Đorđević, J.J., ur. (1986) Praznici, svetkovine, rituali. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 73-75
Đorđević, J.J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije
Erdei, I.E. (1994) Medijska konstrukcija realnosti korišćenjem različitih vremenskih modela i perspektiva. u: Prošić-Dvornić M. [ur.] Kulture u tranziciji, Beograd: Plato, str. 129-136
Gajović, V. Student protests in the light of transition rite. neobjavljeni rukopis
Hall, S., Jefferson, T., ur. (1993) Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain. London-New York, itd: Routledge
Jovanović, Č. (1997) VIN, Studio B, 29. March
Kertzer, D. (1988) Ritual, politics and power. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Lane, C. (1981) The rites of rulers: Rituals in industrial society - the Soviet case. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Lazić, M.B., Mrkšić, D.M., Vujović, S.Đ., Kuzmanović, B.R., Gredelj, S.S., Cvejić, S.P., Vuletić, V. (1994) Razaranje društva - jugoslovensko društvo u krizi 90-ih. Beograd: Filip Višnjić
Lewis, C. (1994) Alice's adventures in wonderland. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Lukes, S. (1986) Politički rituali i društvena integracija. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 73-75, str. 156
Madžoski, V. New mass and new leader. neobjavljeni rukopis
Milivojević, S.B., Matić, J.M. (1993) Ekranizacija izbora - TV prezentacija izborne kampanje 92. u Srbiji. Beograd: Vreme knjige
Milošević, S. (1996) RTS Second Daily News, 17 December
Milošević, S. (1996) Speech by the President of the Republic. Rally 'For Serbia', 24 December
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Naumović, S.P. (1994) Upotreba tradicije - politička tranzicija i promena odnosa prema nacionalnim vrednostima u Srbiji 1987-1990. u: Prošić Dvornić Mirjana [ur.] Kulture u tranziciji (Cultures in transition), Beograd: Plato, str. 95-119
Naumović, S.P. (1995) Srpsko selo i seljak - između nacionalnog i stranačkog simbola. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 44, str. 114-128
Naumović, S.P. (1995) Ustaj seljo, ustaj rode: Simbolika seljaštva i politička komunikacija u novijoj istoriji Srbije. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 2, br. 1
Popović, M.V., Bogdanović, M.I., Petrović, R., Blagojević-Šijaković, M.M., Milić, A., Grbić, V.M., Bolčić, S.I., Vujović, S.Đ., Džuverović, B., Petrović, J.M., Mrkšić, D.M., Goati, V.A. (1991) Srbija krajem osamdesetih - sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Prošić-Dvornić, M., ur. (1994) Kulture u tranziciji / Cultures in transition. Beograd: Plato
Prošić-Dvornić, M. (1989) Modeli 'retradicionalizacije' - put u budućnost vraćanjem u prošlost. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 44, str. 293-309
RTS Commentary. Second Daily News, from: VIN program, Studio B, 29 March
Silverstone, R. (1988) Television, myth and culture. u: Carey James W. [ur.] Media, myths and narratives: Television and the press, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Stojković, B.V. (1996) Retorika civilnog otpora. Naša borba, 14-15. decembar, str. VII
Thornburn, D. (1988) Television as an aesthetic medium. u: Carey James W. [ur.] Media, myths and narratives: Television and the press, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, str. 48-67
Trebješanin, Ž.M. (1989) Značaj kosovskog mita za socijalizaciju u srpskoj patriarhalnoj kulturi. Etnološke sveske, Beograd, vol. 10, str. 113-117
Turner, V.W. (1982) The ritual process: Structure and antistructure. Ithaca-London, itd: Cornell University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.