Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 3, str. 13-29
The features of investment in graphic activities in Serbia
(naslov ne postoji na srpskom)
Belgrade Polytechnic, Belgrade

e-adresanikolicmvl@sbb.rs
Ključne reči: preduzetnik; MSP; uspeh; faktor; analiza
Sažetak
Grafička delatnost se nalazi u tranziciji, karakterističnoj za zemlje istočne Evrope. U Srbiji se odvija jednovremeni proces vlasničke, tržišne i tehnološke tranzicije. Svakako da tranzicija ne predestavlja pogodno tlo za investicije. Otežavajući faktor je ulazak grafičke delatnosti u period postmoderne. Prodor informacionih tehnologija je uticao na promenu strukture tehnologije štampe, stavljajući težište na proizvodni program. Kritička ocena procesa investiranja zasnovana je na istraživanju strateških koncepata (sa osloncem na SWOT analizu) i sadržaja nameravanih investicija na odabranom uzorku štamparija u Srbiji. Rezultati istraživanja su pokazali da je dominatna ofanzivna strategija investiranja (novi proizvodni program i prodor na nova tržišta). Analiza rezultata istraživanja, obavljena sa osloncem na Teoriju proizvoda, je pokazala da treba jačati veze duž reprodukcionog lanca. Rešenje se vidi u izdvajanju klastera grafičke delatnosti. Formiranje i rad inkubatora bi trebalo da ima podršku države i njenih organa, s obzirom na nisku akumulaciju ove delatnosti.
Reference
Bierman, H., Smith, S. (1993) The Capital budgeting decision. New York: Macmillan
Damnjanović, M., ur. (1975) Fenomenologija. Beograd: Nolit
Havelka, N.N., Kuzmanović, B.R., Popadić, D.B. (1998) Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Liotar, Ž. (1980) Fenomenologija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Marković, M. (1994) Determinizam i sloboda. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Marović, Z. (2007) Ekonomske analize. Novi Beograd: Z. Marović
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić', BK institut
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milošević, N. (1980) Filozofija strukturalizma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Morris, K.M., Morris, V.B. Guide to Understanding Personal Finance. New York: Lightbulb press
Nikolić, M.V. (2011) Organizacione nauke u periodu postmoderne. Srpska politička misao, Belgrade, 2
Nikolić, M.V. (2010) The introductionary consideration on philosophical basis of the science on business organization. u: DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management (I), june, Belgrade, str. 29-30
Nikolić, V., Cvijanović, J.M., Grujčić, Ž. (2008) Model organizacije klastera prehrambenih proizvoda u Srbiji - primer kajmaka. Industrija, vol. 36, br. 2, str. 77-95
Nikolić, V.M. (2005) Diptih o organizaciji poslovanja - iskustva u privredi Srbije. Beograd: Viša politehnička škola
Raspopović, M.O. (1989) Determinizam u nauci i filozofiji. Beograd, itd: Prosveta
Savić, N. (2011) Solution to the crisis. Politics, (newspaper), Belgrade, 2/16/, str. 11
Šešić, B. (1988) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Trajković, R., Ţivković, P. (1997) Tehnologija štampanja. Belgrade: Viša politehnička škola
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka