Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 27  
Back povratak na rezultate
2015, br. 147, str. 100-114
Paradoksi konteksta - heterotopije Mišela Fukoa
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija + Treći program Radio Beograda, Beograd
Projekat:
Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa: istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji (MPNTR - 47021)

Ključne reči: kultura; prostor; heterotopije; Fuko; kontekst; posebno; univerzalno
Sažetak
U ovom tekstu ispituje se kontekst - kulturalni kontekst, kultura kao kontekst - kao paradoksalna struktura koja je, istovremeno, uvek u nekakvom prostoru i izvan njega. Zbog toga se pravi razlika između prostora kao već datog i mesta koje kontekstualizuje prostor dajući mu identitet. Da bi se kontekst oformio potrebna je tačka utemeljenja koja, opet paradoksalno, pripada kontekstu (utemeljujući mit) ali je i izvan njega jer se ne može kontekstualizovati (izvan vremena je i prostora). Heterotopije se, utoliko, pojavljuju kao teorijski instrument koji pokazuje da svaka kultura, uprkos zahtevu za homogenošću, u sebi sadrži različite prostore, druga mesta, nepoklapanja reči i stvari, stvari i njihovog konteksta unutar kulture, postavljajući problem uspostavljanja poretka, njegovih pravila i njegove delotvornosti. Ovakva postavka vodi do jezika i problema komunikabilnosti kulture, odnosno do dve suprotstavljene sile koje deluju u svakom kontekstu: sila koja kontekst nastoji da zatvori i time očuva njegovu autonomnost (politike identiteta) i sile koja ga otvara prema drugim kontekstima (politike prevođenja).
Reference
Baba, H. (2004) Smeštanje kulture. Beograd: Beogradski krug
Dagron, T. (2003) Espaces et fictions: Notes sur Foucault et le renaissance. u: [ur.] Lectures de Michel Foucault, 2: Foucault et la philosophie, Lyon: Éditions ENS
Deleuze, G., Guattari, F. (1980) Mille Plateaux. Paris: Editions de Minuit
Derrida, J. (1972) Signature, événement, contexte, Marges de la philosophie. Les Éditions de Minuit
Foucault, M. (2009) Les hétérotopies, les corps utopique, les hétérotopies. Paris: Lignes
Foucault, M. (2001) Le langage de l'espace, Dits et écrits I 1954-1957. Paris: Gallimard
Fuko, M. (1971) Reči i stvari. Beograd: Nolit
Kant, I. (1990) Kritika čistoga uma. Beograd: BIGZ
Sabot, Ph. (2006) Lire Les mots et les choses de Michel Foucault. Paris: PUF
Sodža, E. (2013) Postmoderne geografije. Beograd: Centar za medije i komunikaciju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1547100m
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka