Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 8 od 27  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 32, br. 1, str. 5-13
Naučna hipoteza u (agro)ekonomskim istraživanjima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Srbija
Sažetak
Autor razmatra fenomen naučne hipoteze, kao ključnog elementa metodologije nauke uopšte i metodologije društvenih nauka posebno, pa i agroekonomske nauke, kao dela društvenih nauka. Naučna hipoteza je jedan od najvažnijih metodoloških postupaka naučnog istraživanja. U metodološkoj literaturi postoji veliki broj sličnih i različitih tumačenja pojedinih aspekata hipoteza. Teorija naučne hipoteze, koja je važan deo teorije metodologije naučno-istraživačkog rada, sadrži mnoštvo pitanja, od kojih autor razmatra sledeća: pojam hipoteze, postavljanje, izvođenje i proveravanje hipoteze, funkcije i saznajna uloga hipoteza, odnos između hipoteze i teorije.
Reference
Balalić-Kraljević, M. (2000) Metodologija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, ispitni materijal
Borojević, S. (1974) Metodologija eksperimentalnog naučnog rada. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Gilli, G.A. (1974) Kako se istražuje - vodič u društvenim istraživanjima. Zagreb: Školska knjiga
Good, W., Hatt, P.K. (1952) Methods in social researches. u: The McGraw-Hill series in Sociology and Anthropology, New York: McGraw-Hill
Ilić, M. (1994) Naučno istraživanje - opšta metodologija. Beograd: Filološki fakultet
Kant, I. (1958) Kritika čistoga uma. Beograd: Kultura
Koen, M., Nejgel, E. (1965) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, M. (1994) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milić, V. (1965) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milošević, N. (1989) Projektovanje istraživanja u ratnoj veštini. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje - uloga hipoteza u rastu naučnog saznanja. Beograd: Nolit
Obradović, S., Sentić, M. (1959) Osnovi statističke analize. Beograd: Naučna knjiga
Pečujlić, M. (1989) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Pejanović, R. (2007) O nekim metodološkim fazama i postupcima u ekonomiji (i agroekonomiji). Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 174-186
Pejanović, R.V. (2001) Ekonomija (za agroekonomiste). Novi Sad: Dnevnik
Pejanović, R.V. (2007) Ekonomija I - uvod u mikroekonomiju. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pers, Č.S. (1979) Pragmatizam. Beograd: Grafos
Pjanić, Z., Stojanović, I.V., Jakšić, M.P., ur. (1994) Ekonomska i poslovna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Poper, K.R. (1991) Traganje bez kraja - intelektualna autobiografija. Beograd: Nolit
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Sakan, M. (2005) Hipoteze u nauci. Novi Sad: Prometej
Šamić, M. (1977) Kako nastaje naučno djelo - uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada. Sarajevo: Svjetlost
Šešić, B.V. (1978) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šušnjić, Đ.J. (1999) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ.J. (1993) Teorija (odrednica). u: Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zaječaranović, G.J. (1977) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka