Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 27  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 2, br. 2, str. 93-115
Problem slobode
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Sažetak
Tokom istorije je sloboda različito shvatana. Neki su smatrali da je sloboda jedna, nedeljiva, drugi da ima više vidova. Veličina slobode naslućuje se iz jačine otpora oslobođenju. Sloboda je u odnosu s mnogim vrednostima. Može li se stići do pune slobode? Bez obzira na odgovor, ljudi zaslužuju to ime samo dok streme slobodi.
Reference
Adorno, Th.W. (1997) Gesammelte Schriften, 10: Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp
Adorno, T.W. (1987) Minima morala - refleksije iz oštećenog života. Sarajevo: Veselin Masleša
Arent, H. (1971) Istina i politika. Gledišta, 5-6
Arent, H. (1995) O slobodi i autoritetu. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin
Baudrillard, J. (2001) Selected writings. Stanford: Stanford University Press
Berlin, I. (1992) Četiri ogleda o slobodi. Beograd: Nolit
Berlinger, R. (1999) Das Werk der Freiheit. Frankfurt/M: V. Klostermann
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
Difren, M. (1982) Umjetnost i politika. Sarajevo: Svjetlost
Diltay, W. (1961) Meaning in history. London: G. Allen and Unwin
Đurić, M.S. (1966) Istorija političkih teorija. Beograd
Eckerman, J.P. (1976) Razgovori s Geteom. Beograd: Rad
Fink, E. (1970) Traktat über die Gewalt des Menschen. u: Philosophische Perspektiven II
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
fon Hajek, F.A. (1998) Poredak slobode. Novi Sad: Global Book
Goldman, L. (1969) Dijalektika oslobođenja. Zagreb: Praksis
Hegel, G.V. (1995) Predavanja o filosofiji religije. Vrnjačka Banja: EIDOS, Prvi deo
Hobbes, T. (1961) Leviathan. Beograd: Kultura
Horkheimer, M., ur. (1936) Studien über Autorität und Familie. Paris: Alcan
Jaspers, K. (1965) Hoffnung und Sorge: Schriften zur deutschen Politik 1945-1965. München
Jaspers, K. (1989) Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jaspers, K. (1967) Filozofija egzistencije - uvod u filozofiju. Beograd: Prosveta
Kant, I. (1970) Kritika čistoga uma. Beograd, itd: Kultura
Kant, I. (1981) Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Kasirer, E. (1972) Mit o državi. Beograd: Nolit
Kelzen, H. (1988) Šta je pravda. Beograd: Filip Višnjić
Konstan, B. (2005) O razlici slobode kod starih i modernih, 1819. Nova srpska politička misao, vol. 10, br. 1-4, str. 205-222
Kosik, K. (1968) L'individue et l'histoire. L'homme et la société, 9
Marković, M. (1994) Determinizam i sloboda. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Mil, D.S. (1988) O slobodi. Beograd: Filip Višnjić
Miloš, Č. (2006) Zarobljeni um. Beograd: Paideia
Müller, M. (1986) Principi slobode i fenomen institucionalizacije. u: Filozofija modernog doba - filozofska antropologija, Sarajevo: Veselin Masleša
Niče, F. (1977) Sumrak idola. Beograd: Grafos
Pavle, Apostol (1870) Galatima poslanica - Sveto pismo staroga i novoga zavjeta. Biograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo
Pavle, Apostol (2003) Korinćanima poslanica druga - Sveto pismo staroga i novoga zavjeta. Beograd: Biblijsko društvo Srbije i Crne Gore
Plesner, H. (2005) Zakasnela nacija. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Sartr, Ž.P. (1972) Angažirana književnost. u: Nova filozofija umjetnosti, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Schelling, F.W.J. (1927) Philosophische Briefe. SW, 1
Whitehead, A.N. (1939) Adventures of ideas. New York: Macmillan
Wisser, R. (1988) Odgovornost u mijeni vremena. Sarajevo: Svjetlost
Zimel, G. (2004) Filozofija novca. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka