Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 1, str. 55-77
Suština i uzroci društvenih konflikata
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: sukobi; krize; interesi; vrednosti; bezbednost
Sažetak
U radu se nastoji pronići u determinante i uzroke društvenih protivrečnosti i sukoba koji su obeležili kraj drugog i početak trećeg milenijuma. Težište rada je na sistematizaciji činilaca koji se nalaze u pozadini najvećeg broja društvenih kriza i konflikata a koji se ispoljavaju kao različiti, suprotni i suprotstavljeni interesi i vrednosti. Analiza je usmerena i na sagledavanje šire istorijske, sistemske, idejne, socio-strukturne, političke i kulturne podloge na kojoj neposredno nastaju različite društvene krize i sukobi a koji su značajni sa stanovišta ugrožavanja bezbednosti.
Reference
Adamski, Nj. (1997) Aspiracije - interesi - konflikt. Studija Sociologizne
Babić, B.S. (1996) Prelaz u tranziciju. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Bibo, I. (1992) Reflection on the social development in Europe. New York
Brown, M.E. (1995) Ethnic conflict and international security. Princeton, NJ: Princeton University Press
Brzezinski, Z. (2004) Američki izbor - globalna dominacija ili globalno vodstvo. Zagreb: Politička kultura
Coser, L. (1996) The functions of the social conflicts. New York: Free Press
Čupić, Č.Đ. (2001) Politika i zlo. Beograd: Čigoja štampa
Ćetković, V. (1981) Tehnokratska ideologija. Beograd: Eksport-pres
Dahrendorf, R. (1989) Homo sociologicus. Niš: Gradina
Deutsch, K.W. (1970) Social mobilization and political development. New York
Fišer, R. (1990) Put k soglasiju ili peregovori bez poraženii. Moskva
Gams, A. (1995) Nagon i norma - putevi i bespuća kulture. Beograd: Filip Višnjić
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Grant, T., Woods, A. (2000) New world disorder: Relationships worldwide in early 21st century. London
Habermas, J. (1983) Konzervativizam i kapitalistička kriza. Marksizam u svetu, br. 4-5
Habermas, J. (1977) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hobs, T. (1961) Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Beograd: Kultura
Hobsbaum, E.J. (2003) Kuda ide američka imperija. Le Monde Diplomatique, Jun
Jerotić, V. (2002) Molitva između nauke i religije. u: Nauka - religija - društvo, Beograd: SANU
Jodl, F. (1963) Istorija etike kao filozofske nauke. Sarajevo: Veselin Masleša, I
Karpanski, J. (1998) Konflikti i politika. Beograd: Građanske inicijative - Udruženje građana za civilno obrazovanje i demokratiju
Klare, M.T., Chandrani, Y., ur. (1998) World security: Challenges for new century. New York: St. Martin's Press
Kolakovski, L. (1998) Idolatrija politike. Književne novine, br. 756
Kolarić, I.M. (1998) Filozofija. Užice: Učiteljski fakultet
Mandra, A. (1996/2001) Osnovi sociologije. Pariz - Podgorica
Pantić, D. (1996) Vrednosti u zemljama tranzicije. u: Socijalni konflikti u zemljama tranzicije, Beograd: IDN
Pašić, N. (1983) Interesi i politički proces. Beograd: Naučna knjiga
Podunavac, M.L. (2006) Poredak - konstitucionalizam - demokratija. Politeja
Rosenau, J.N. (2002) Ominous tensions in a globalizing world. u: Conference on International Relations, Middle East Technological University, Ankara, Turkey
Rummel, R.J. (1996) Understanding conflict and war: Societies, politics and conflict. New York: Free Press
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica, itd: CID
Simeunović, D.M. (1994) Osnovi političkih nauka. Beograd: Praktikum
Simeunović, D.M. (1991) Državni udar ili revolucija - rekonstruktivni ogled o nasilju i revoluciji. Beograd: Simtrade
Tadić, L.P. (1996) Nauka o politici. Beograd: BIGZ
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta, II knjiga
Zdravomaslov, A.G. (1996) Sociologija konflikata. Moskva: Aspekt press
Zvonarević, M. (1978) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Vojno delo (2008)
Prevencija i razrešavanje društvenih konflikata
Milašinović Srđan, i dr.

Vojno delo (2018)
Uzroci društvenih konflikata i upravljanje konfliktima u uslovima krize
Đukić Stanimir

Nauka bezbednost policija (2004)
Totalitarizam i neoliberalizam
Milašinović Srđan

prikaži sve [324]