Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 6, br. 3, str. 1-17
Primena portfolio tehnika u poslovanju kompanija na finansijskoj berzi
Naftna industrija Srbije, Novi Sad

e-adresajelena_brdar@yahoo.com
Ključne reči: portfolio teorija; Markowitz-eva teorija; finansijska berza; diverzifikacija; neuronske mreže; data mining
Sažetak
Finansijsko tržište je kompleksan, nelinearan i nestacioniran dinamički sistem i kao takav zahteva napredne tehnike za njegovu analizu. Da bi se smanjio finansijski rizik, investitori moraju da izgrade portfolio kao skup investicija u različite hartije od vrednosti. U ovom radu opisuje se Markowitz-eva portfolio teorija i upoređuje sa novim pristupima koji se oslanjaju na prediktivno modelovanje cena akcija na finansijskoj berzi. Glavne slabosti Markowitz-eve portfolio teorije predstavljene su zajedno Sa predlozima za njihovo prevazilaženje. Istraživali smo mogućnosti primene tehnike rudarenja podataka (data mining) u kreiranju optimalnih portfolia. Posebno smo eksperimentisali sa neuronskim mrežama koje se učestalo koriste u procesima investicionog odlučivanja. Eksperimentalni podaci preuzeti su sa Google Finance-a i obuhvataju dnevne promene cena akcija 20 analiziranih kompanija za vremenski period od 10 godina. Dobijeni rezultati pokazuju da nova portfolio metoda zasnovana na neuronskim mrežama obećava i proizvodi visoke prinose investicija.
Reference
*** (2013) Stock market quotes. Google Finance. http://www.google.com/finance
Alihodžić, A. (2010) Moderna portfolio teorija i diversifikacija. Bankarstvo, vol. 39, br. 11-12, str. 62-77
Freitas, F.D., de Souza, A.F., de Almeida, A.R. (2009) Prediction-based portfolio optimization model using neural networks. Neurocomputing, 72(10-12): 2155-2170
Markowitz, H. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1): 77-91
Markowitz, H.M. (1991) Foundations of Portfolio Theory. Journal of Finance, 46(2): 469-477
Milosavljević, M. (2005) Neuronske mreže - radni material. Beograd: Elektrotehnički fakultet
van Horne, J.C. (1995) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: MATE
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Williams, J.B. (1938) The theory of investment value. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press, str. 55-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka