Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 16, br. 63, str. 79-97
Upotreba finansijskih pokazatelja u analizi boniteta privrednog društva
Capriolo doo, Bačka Topola
Ključne reči: bonitet; finansijski pokazatelji; izveštaji o bonitetu APR-a; Altmanov Z-model; Kralicekov DF model
Sažetak
Informacije o bonitetu osnova su za analizu ekonomskog uspeha i finansijskog položaja tokom životnog veka privrednog društva i predstavljaju višestruko poželjan i koristan resurs u donošenju poslovnih odluka. Fenomen boniteta je elaboriran sa teorijskog i praktičnog stanovišta. U radu se navodi i konkretan primer metodologije sagledavanja boniteta od strane APR-a, kao i jedan aplikativni pristup zasnovan na upotrebi savremenih modela predviđanja stečaja (Altmanov Z-model i Kralicekov DF model).
Reference
*** Metodologija za utvrđivanje podataka i pokazatelja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanje mišljenja o bonitetu privrednih društava. http//www.apr.gov.org.rs
*** (1983) Leksikon računovodstva i poslovnih finansija. Beograd: Prosveta
Altman, E.I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4): 589
Andrić, M. (2002) Ocena boniteta preduzeća. Računovodstvo, vol. 47, br. 10, str. 33-41
Grunwald, E., Grunwald, S. (2008) Bonitätsanalyse im Firmenkundengeschäft, Handbuch Riskomanagement und Rating. Stuttgart: Schaffer und Poeschel
Koban, R. (1978) Betribswirtschaft fur Praxis. Wien, Austria: ÖWV
Köllhofer, D. (1989) Moderne Verfahren der Bilanz and Bonitasanalyse im Firmenkundengeschaft in der Bayerischen Vereinsbank AG, ZfbG. Wisbaden: WestdeutscherVerlag
Kralicek, P. (1989) Kennzahlen für Geschäftsführer. Wien: Ueberreuter
Lazić, J. (2004) Osnovi racio analize. Novi Sad: Viša poslovna škola, prezentacija
Malešević, D. (2000) Analiza boniteta preduzeća. u: Zbornik radova Računovodstvo i finansije u tranziciji, IV simpoz. Saveza RR Republike Srpske, Banja Vrućica, Tesli, 91-104
Malešević, Đ. (2001) Kreditni bonitet preduzeća. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 6, str. 389-396
Pejić, L., Radovanović, R.M., Stanišić, M.D. (1991) Ocena boniteta preduzeća. Beograd: Privredni pregled
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija politika i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter a.d
van Horne, J.C. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: MATE
Vujaklija, M. (1974) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka