Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 201-208
Vremenska vrednost novca kao relevantan kriterijum za donošenje finansijskih odluka
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet Metropolitan, Beograd, Srbija
cErste bank, Novi Sad

e-adresajelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs, marina.stefanovic87@gmail.com, kokanovicdanijel@gmail.com
Ključne reči: donošenje odluka; kamatna stopa; početna vrednost kapitala; krajnja vrednost kapitala
Sažetak
Donošenje finansijskih odluka integralni je deo poslovnog odlučivanja. Poslovno odlučivanje je veoma kompleksan proces, ne samo zbog toga što odluke donete u preduzeću utiču na njegove performanse, već i zbog toga što odluke imaju uticaj i na kreiranje vrednosti za njegove stakeholdere, ali i na okruženje preduzeća u najširem smislu. Zbog toga donosioci odluka moraju uvek imati u vidu, pored etičkih i ekoloških implikacija, onaj osnovni aspekt poslovnog odlučivanja - ekonomski. Naime, u procesu poslovnog odlučivanja, uvek se moraju imati na umu ekonomske posledice odluke, odnosno kreiranje vrednosti proizašlo iz te odluke. Cilj ovog rada je da ukaže na promenu vrednosti kapitala u vremenskom periodu za koji se odluka donosi, usled promena važećih kamatnih stopa na finansijskom tržištu, kako bi se na najbolji mogući način mogli ostvariti ekonomski ciljevi donosioca odluke.
Reference
Broverman, S.A. (2008) Mathematics of investment and credit. ACTEX Publications
Fisher, I. (1990) Theory of interest as determined by patience to spend and opportunity to invest it. USA: Augustus M Kelley Publisher
Lucarelli, C., Brighetti, G. (2011) Risk tolerance in financial decision making. Palgrave Macmillan
Neftci, S.N. (2000) An introduction to the mathematics of financial derivatives. Academic Press
Petrović, E., Stanković, J., Pešić, M. (2010) Metode višekriterijumskog odlučivanja kao sredstvo za analizu portfolio investicija. Ekonomske teme, Niš, Vol 3. 329-342, Ekonomski fakultet
Ruckman, C., Francis, J. (2005) Financial mathematics: A practical guide for actuaries and other business professionals. BPP Professional Education
Stanković, J., Anđelković, P.M. (2010) Primena kvantitativnih metoda i modela u poslovnom odlučivanju - naučna monografija. Vrnjačka Banja: Scientific and Technical Center for Intellectual Property - SaTCIP
Thorton, D.L. (1986) The discount rate and market interest rates: Theory and evidence. Federal Reserve Bank of St.Louis
van Horne, J.C. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: MATE
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka