Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, br. 1, str. 13-34
Rizici u međunarodnom bankarstvu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija + Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresaivan.milenkovic@pr.ac.rs
Sažetak
Rizici u međunarodnom bankarstvu se ne razlikuju posebno od rizika u 'nacionalnom' bankarskom poslovanju, ali se razlikuje relativni značaj pojedinih vrsta rizika. Njihov pregled je tema ovog prikaza. Najpre definišemo pojam rizika, a potom razmatramo i pojedine vrste rizika koji su 'više različiti' u međunarodnom bankarskom poslovanju u odnosu na nacionalno (u odnosu na ostale), i to: najpre rizik zemlje, potom mnogo detaljnije valutni rizik, a uz to i operativni i rizik vanbilnansnih aktivnosti.
Reference
BIS (2007) Operational risk. Basel: Basel Committee on Banking Supervision
Casu, B., Girardone, C., Molyneux, P. (2006) Introduction to banking. Essex: Person Education Limited
Ćurčić, U., Barjaktarović, M. (2008) Bankarski portfolio menadžment. Univerzitet BK
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Đurić, D.M. (1999) Uvod u finansijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Eichberger, J., Keller, J. (2000) Foreign exchange trading activities of international banks. u: Mullineux A., Murinde V. [ur.] Handbook of international banking
Eric, D. (2003) Finansijska tržišta i instrument. Beograd: Čigoja štampa
Fabris, N. (2006) Centralno bankarstvo u teoriji i praksi. Podgorica: Centralna banka Crne Gore
Foreign Exchange Committee (2001) Guidelines for the management of FX trading activities. u: The Foreign Exchange Committee 2000 annual report, New York: Federal Reserve Bank of New York
Garratt, R., Mahadeva, L., Svirydzenka, K. (2011) Mapping systemic risk in the international banking network. London: Bank of England, Working Paper br. 413
IMF (2004) From fixed to float: Operational aspects of moving toward exchange rate flexibility. Washington, November 19
Ivanović, P.I. (1994) Zaštita od rizika deviznog kursa - Hedžing na deviznom tržištu. Novi Sad
Kozomara, J. (2001) Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd: Besjeda
Krstić, B.Ž. (2001) Međunarodno bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Milenković, I. (2011) Međunarodno bankarstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Miškin, F. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
NBS (2009) Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju. http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/55/55_6/index.html
O'Brien, T.J. (1996) Global financial management. New York, itd: Wiley
Pritamani, M., i dr. (2004) Foreign exchange exposure of exporting and importing firms. Journal of Banking & Finance, br. 28
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate
van Horne, J.C. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: MATE
Vasiljević, B.A., ur. (1990) Rizici u bankarskom poslovanju. Beograd: Fokus
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka