Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 10, br. 4, str. 33-46
Upravljanje dugoročnim i trajnim kapitalom u cilju održive finansijske stabilnosti preduzeća
EuroAudit d.o.o., Preduzeće za računovodstvo, reziviju i finansijski konsalting, Beograd
Ključne reči: imovina; sopstveni kapital; kamata; upravljanje obavezama; upravljanje dugoročnim rezervisanjima
Sažetak
U trenutku osnivanja svakog preduzeća, vlasnik ili vlasnici, ukoliko više lica osniva preduzeće, u obavezi su da unesu određeni iznos novca ili neke stvari, koje se procenjuju i iskazuju u novčanom iznosu. Tako unesena imovina čini aktivu preduzeća, dok se, sa druge strane, kao pozicija pasive knjiži sopstveni kapital - trajni kapital. U slučaju uspešnog poslovanja, deo dobitka koji ostane u preduzeću, nakon što se plati porez na dobit i pošto se isplate delovi dobitka vlasnicima, povećava sopstveni kapital. Sa druge strane, svaki gubitak uzrokuje smanjenje sopstvenog kapitala. U ovom radu prikazano je na koji način treba upravljati trajnim i dugoročnim kapitalom u cilju uspešne dugoročne finansijske stabilnosti preduzeća. Rad se, pored uvoda i zaključka, sastoji iz tri dela: upravljanje trajnim kapitalom, upravljanje dugoročnim rezervisanjima i upravljanje dugoročnim obavezama. U radu su prikazani praktični primeri knjiženja kao i izračunavanja koeficijenata, odnosno obračuni kamata.
Reference
*** (2014) Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardni finansijskog izveštavanja. Službeni glasnik RS, 35
*** (2006) Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika. Službeni glasnik RS, br. 106/2006 i 111 - ispr
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 6
Babić, I. (2008) Osnovi imovinskog prava. Beograd: Službeni glasnik RS
Filipović, L.M., Mirjanić, B.B. (2016) Finansijska analiza i ocena kreditnog boniteta privrednog društva - studija slučaja 'Aleva ad Novi Kneževac'. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 3, str. 16-31
Global Accounting Consulting Services Pricewaterhouse Coopers LLP (2011) Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2011 year ends. Great Britain
Ivaniš, M. (2012) Elementi strukture kapitala korporativnog preduzeća. Pravno-Ekonomski pogledi, 3 (2), str. 28-56
Keynes, J.M. (1994) Izabrana dela Matice hr. i Privredni vesnik. Zagreb, str. 195
Mikerević, D. (2016) Korporativne finansije. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Mikerević, D. (2005) Strateški finansijski menadžment. Banja Luka: Finrar
Rodić, J., Andrić, M. (2014) Specijalni bilansi i Konsolidovani bilans stanja i uspeha. Banja Luka: Finrar
Rodić, J., Vukelić, G. (2004) Teorija i analiza bilansa. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Rodić, J., Filipović, M. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola
Rodić, J. (2012) Konsolidovani bilans stanja i uspeha. Finrar, Banja Luka, (3)
Samuelson, P.A., Nordhans, W.N. (1992) Ekonomija 14 izdanje. Zagreb: Mate
Stefanović, Z., Stanivuk, B. (2012) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd: Paragraf Co
van Horne, C.J., Wachowicz, M.J. (2002) Osnovi finansijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
van Horne, C.J. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: Mate
Vuković, B., Filipović, L.M. (2014) Interesi manjinskih akcionara pri konsolidovanju finansijskih izveštaja. Ekonomski pogledi, vol. 16, br. 4, str. 45-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1704033L
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka