Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 3, str. 9-18
SFRJ - početak kraja - istorija uzroka sukoba viđena iz perspektive CIA
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
bInstitut za političke studije, Beograd
Ključne reči: SFRJ; SKJ; socijalizam; nacionalizam; ekonomija; sukob; CIA
Sažetak
Pored međunarodnih uzroka, razbijanju SFRJ doprinela je i politička nesposobnost Saveza komunista Jugoslavije, kao i činjenica da je krajem osamdesetih godina prošlog veka nestala politička volja koja bi je držala na okupu kao jedinstvenu državu. Početkom devedesetih godina, federalni sistem je prestao da postoji i Jugoslavija se raspala. Njeno razbijanje bilo je izazvano međunarodnim, političkim, ekonomskim, verskim i etničkim faktorima. Čak ni nagoveštaj uspešnih ekonomskih reformi nije mogao očuvati zemlju. Njene najjače kohezivne snage postale su anti-kohezivne. Njihovo delovanje u Jugoslaviji naročito je bilo izraženo u Sloveniji i Hrvatskoj. One su bile mešavina nacionalnog ponosa, lokalnih ekonomskih aspiracija, istorijskih, verskih i kulturoloških antagonizama, separatizma i sl. Jugoslovensku federaciju nije mogla očuvati ni JNA ni SKJ, jer su se obe institucije našle u haosu međuetničkih sukoba umesto da njima upravljaju. Namera rada je da pokuša da uzroke tragične končine SFRJ prikaže u svetlu javnosti dostupnih dokumenata CIA i njenih analitičkih službi.
Reference
Banac, I. (1989) With Stalin against Tito: Cominformist splits in Yugoslav communism. Ithaca: Cornell University Press
Despotović, L., Gavrilović, D. (2007) Rat i manjine - rat u Hrvatskoj 1991-1995. Novi Sad: Stylos
Dimitrijević, N. (2001) Slučaj Jugoslavija - socijalizam, nacionalizam, posledice. Beograd: Samizdat B92
Estrin, S. (1983) Self-management: Economic theory and Yugoslav practice. Cambridge
Gordy, E.D. (2005) What does it mean to break with the past?: Facing the past, facing the future. University of Bologna
Halpern, Dž.M., Kaidikel, D.A. (2002) Susedi u ratu - jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa. Beograd: Samizdat B92
Ingrao, Č., Emert, A.T. (2010) Suočavanje s jugoslavenskim kontrovezama. Sarajevo: Bajbuk
Iveković, I. (2000) Ethnic and regional conflicts in Yugoslavia and Transcaucasia - a political economy of contemporary ethnonational mobilization. Ravenna: Longo Editore
Konrad, D. (2000) Jugoslovenski rat (i ono što može da usledi) - beleške od marta do juna 1999. godine. Beograd: Stubovi kulture
Malešević, S. (2004) Ideologija, legitimnost i nova država - Jugoslavija, Srbija i Hrvatska. Beograd: Fabrika knjiga
Miladinović, S. (2009) Elite raspada. Beograd: Službeni glasnik
Nairn, T. (1983) Nationalism and the uneven geography of development. u: Held D., i dr. [ur.] State and society, Oxford: Basil Blackwell in association with The Open University, str. 198
Nakarada, R. (2008) Raspad Jugoslavije - problemi tumačenja, suočavanja i tranzicije. Beograd: Službeni glasnik
Petrović, R. (1995) Raspad i rat. Niš: Prosveta
Privitera, F. (1998) Between Yugoslavism and separatism: The role of the intellectuals in Yugoslavia. u: The Balkans, national identities in a historical perspective, Ravenna, str. 132
Vejvoda, I. (1996) Yugoslavia 1945-91: From decentralization without democracy to dissolution. u: Dyker D.A., Vejovda I. [ur.] Yugoslavia and after: A study of fragmentation, despair and rebirth, London - New York: Longman, str. 20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2002)
Krivica - od mita do prava
Stepanov Radivoj Ž.

Sociologija (2002)
Promena sastava stranačkih pristalica
Mihailović Srećko M.

Strani pravni život (2019)
Članstvo u EU i nacionalistički diskurs na Zapadnom Balkanu - pravni aspekti
Ćemalović Uroš D.

prikaži sve [8]