Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Čitanje i pisanje brojeva ciframa (brojkama) i slovnim znacima u školskoj i opštoj praksi
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresagoran.zeljic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: srpski jezik; Gramatika; metodika; semantika; cifra; brojevna reč; brojevna vrsta; osnovni brojevi; redni brojevi
Sažetak
Brojevi su vrlo heterogena vrsta reči, što dovodi i do različitih brojevnih klasifikacija na različitim uzrasnim nivoima. U nastavnu praksu kao vrsta reči brojevi se uvode u četvrtom razredu, ali se sa pravopisnog aspekta tretiraju u trećem, i to u pisanju datuma. U oba slučaja obrađuju se dve glavne brojevne vrste - osnovni i redni brojevi, a kao primeri u udžbenicima navode se brojevne reči, dok se cifra (brojka), iako semantički ekvivalentna, retko ističe. U radu smo analizirali u kojoj meri je opravdana instrukcija, koju nalazimo u nekoliko udžbenika, da se u pisanom diskursu uvek mora koristiti brojevna reč umesto cifre. Takođe, pitamo se da li je to u pisanoj praksi i uvek moguće, ako se imaju u vidu i višečlani osnovni i redni brojevi, ali i oni složeni, počev od onih druge desetice tipa jedanaest pa nadalje. U analizu biće uključen i pravopisni aspekt, koji je često (Gotovo uvek) primarni faktor u izboru između cifre i brojevne reči.
Reference
*** (1967) Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (2007) RSJ - Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Belić, A. (1998) Opšta lingvistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cvetković, M.B., Prvulović, B. (2006) Pouke o jeziku - za 4. razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Dragićević, R. (2005) Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (2006) Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga
Klajn, I.H. (2005) Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Klikovac, D., Lompar, V. (2008/2009) Zbirka zadataka iz gramatike srpskog jezika za osnovnu školu. Beograd: Srpska školska knjiga
Marinković, S. (2009) Zabavna gramatika 2 - [za drugi razred osnovne škole]. Beograd: Kreativni centar
Marjanović, M., Kaps, M., Koren, D. (2005) Radni listovi iz matematike - za drugi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mrazović, P., Vukadinović, Z. (2009) Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Nikolić, M. (1980) Gramatika srpskohrvatskog jezika za 4. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Pantović, D. (2008) Orijentacioni raspored nastavnog gradiva srpskog jezika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2005) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad - Beograd: Matica srpska - Zavod za udžbenike, školsko izdanje
RSANU (1959-2006) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1-17
Todorov, N., Zarupski, S., Keča, S. (2011) Srpski jezik 4 - radna sveska za 4. razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Trnavac, M. (2008) Kuća u razredu - srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Epoha
Vićentijević, M., Milošević, Z., Erić, V. (2011) Srpski jezik, zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole. Kragujevac: Atos
Vujović, D. (2009) Gramatolomija - [pregledna gramatika srpskoga jezika]. Beograd: Teatar Za
Žeželj-Ralić, R. (2006) O jeziku srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.