Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:61
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 24, br. 1, str. 131-142
Pravopisni rečnik sa komentarima za mlađe razrede osnovne škole, četvrti deo - od T do Š
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Sažetak
Uvrštavanjem u udžbenike za mlađe razrede osnovne škole, pravopisni rečnik je postao deo nastavne prakse. Iako njegov status u nastavi još nije definisan, nesporno je da učitelji treba da ga koriste obrađujući nastavne jedinice iz pravopisa. Tako se javila i potreba za jednim prilagođenim pravopisnim rečnikom koji bi sadržao odabrane i nastavnoj svakodnevici primerene odrednice, a njih bi pratili i određeni komentari s ciljem da se učitelju praktičaru pomogne ne samo u rešavanju određenih pravopisnih nedoumica, već i u odabiru primera u vezi s nekim pravopisnim pravilom koje obrađuje na času. Zato smo napravili pravopisni rečnik sa, po nama, važnim odrednicama i pratećim komentarima koristeći pri tom i iskustva stečena u radu sa studentima budućim učiteljima u okviru predmeta Pravopis i književno-jezička norma na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.
Reference
Brborić, V. (2007) Mesto leksike u pravopisnim rečnicima. u: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 36/1, str. 449-458
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (2006) Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2006) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad - Beograd: Matica srpska - Zavod za udžbenike, školsko izdanje
Stanojčić, Ž.S., Popović, L.B. (2002) Gramatika srpskoga jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zeljić, G. (2007) Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. u: Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju, Beograd: Učiteljski fakultet, str. 75-88
Zeljić, G. (2008) Pravopisni aspekt glasovnih promena u mladjim razredima osnovne škole. u: Ivica Radovanović, Vera Ž. Radović [ur.] Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - od postojećeg ka mogućem, Beograd: Učiteljski fakultet, 264-275
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.