Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 2, str. 179-187
Proces odnosa sa javnošću u sistemu odbrane
Generalštab Vojske Srbije, Vazduhoplovni zavod 'Moma Stanojlović'

e-adresamilos.stosic@vzms.vipvo.vs
Ključne reči: odnosi s javnošću; sistem odbrane; faze procesa odnosa s javnošću; javnost; okruženje; komunikacija
Sažetak
Sistem odbrane kao državna institucija ima jasno definisanu ustavnu ulogu u društvu. Kao jedan od zahteva koji se postavlja pred Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije (u nastavku teksta MO i VS) jeste demokratska i civilna kontrola koja obuhvata više elemenata, među kojima je i obaveštavanje javnosti o stanju pripremljenosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Odnosi s javnošću sistema odbrane predstavljaju složen proces koji sadrži brojne aspekte. On obuhvata istraživanje i analizu, formiranje politike, programiranje, komunikaciju i povratnu spregu od brojnih vrsta publike. Da bi se taj proces ispunio, neophodno je definisati i u praksi sprovesti odnose s javnošću na način koji će u javnom interesu podsticati razumevanje, jačati poverenje u sistem odbrane i razviti harmonične odnose između Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, sa jedne strane, i javnosti sa kojom komunicira, sa druge strane.
Reference
*** (1997) Public affairs operations. Washington: Department of the Army
*** (2006) Priručnik za odnose s javnošću. Podgorica: Vlada Republike Crne Gore
*** (2007) Zakon o Vojsci Srbije. Beograd: Vlada Republike Srbije
Blek, S. (1997) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Filipović, V., Ilić, B., Jaško, O., Milićević, V., Petrović, D., Čudanov, M., Damjanović, V., Knežević, S., Mihić, M., Obradović, V. (2012) Menadžment i organizacija. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2011) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet oorganizacionih nauka
Ministarstvo odbrane R.S.- Uprava za odnose s javnošću (2008) Smernice za strategiju komunikacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Beograd
Petrović, D., Mihailović, D., Mihić, M., Žarkić-Joksimović, N., Jaško, O., Filipović, V., Obradović, V. (2011) Menadžment - savremeni koncepti i primena. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Veljković, V. (2006) Osnovi morala vojske. Beograd: Vojna akademija
Wilcox, D.L., Cameron, G.T., Ault, P.H., Agee, W.K. (2006) Odnosi s javnošću - strategije i taktike. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1602179S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci