Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 63, str. 91-100
Integrisane marketing komunikacije i razvoj identiteta brenda
Univerzitet Mediteran, Fakultet za poslovne studije, Podgorica, Crna Gora

e-adresamarija.jankovic.mbs@gmail.com
Ključne reči: integrisane marketing komunikacije; savremeni koncept marketinga; identitet brenda; medijske komunikacije
Sažetak
Savremeni marketing pristup baziran je na sve većem značaju integrisane marketing komunikacije i društveno-odgovornog marketing koncepta. Savremeni marketing miks ne uzima u obzir samo zadovoljenje potreba potrošača, već i ostvarenje dugotrajne, integrisane komunikacije sa njim. Koncept razvijanja identiteta brenda upućuje na sve dominantniji uticaj različitih marketinških komunikacionih strategija u cilju stvaranja, razvijanja brenda i uspostavljanja čvršće emocionalne veze sa potrošačem. Dodatna vrijednost koju brend donosi, vezuje se, pored funkcionalne, za njegovu simboličnu i emotivnu stranu. Koncept integrisane marketing komunikacije omogućava kompanijama da različitim komunikacionim strategijama, saopšte ciljnoj javnosti konzistentnu poruku koju brend nosi, kao uvjerljivu, doslednu i jasnu.
Reference
Aaker, D.A. (2006) Building strong brands. New York: Simon and Schuster
Blakeman, R. (2009) Integrated marketing communication. McMillan
David, P. (2006) Integrated marketing communication. Canada: Elsevier
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2011) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet oorganizacionih nauka
Filipović, V., Janičić, R. (2010) Strateški marketing. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Gregory, J.R. (2004) The best of branding best practices in corporate branding. New York: McGraw-Hill
Jobber, D., Fahy, J. (2005) Osnovi marketinga. Beograd: Data status
Keler, K.L. (2008) Slučajevi najbolje prakse u brendiranju - lekcije od najjačih svetskih brendova. Beograd: Mass Media International
Kennet, C. (2009) Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication. New York: Prentice Hall
Kotler, P.J., Keller, K.L. (2008) Marketing management. New York: Prentice Hall
Larry, P. (2008) Strategic Integrated Marketing Communication. Canada: Elsevier
Ognjanov, G. (2009) Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Shimp, T.A. (2008) Advertising Promotion and Other Aspects of Integrated Marketing Communications. New York: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci