Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 241-256
Analiza odnosa među učesnicima lanca snabdevanja u jugoistočnoj Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaaleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Lanci snabdevanja uključuju veliki broj različitih partnera čiji se ciljevi svakako razlikuju. Poverenje i respektovanje svih partnera u lancu snabdevanja od velikog je značaja za njegov opstanak i razvoj. U tom smislu umrežavanje preduzeća ne znači puno bez izgradnje dugoročnih, partnerskih odnosa. Autori u radu analiziraju odnose između učesnika lanaca snabdevanja sa područja jugoistočne Srbije. Tom prilikom autori koriste faktorsku analizu, kao metod multivarijacione analize. Polazeći od pretpostavke da odnosi između partnera u lancu snabdevanja utiču na performanse lanca kao celine, autori proveravaju da li je način uspostavljanja odnosa uslovljen veličinom preduzeća u smislu dominacije izvesnih partnera. Takođe, polazeći od pretpostavke da između učesnika lanca snabdevanja dominiraju odnosi zasnovani na moći, autori na osnovu rezultata istraživanja sugerišu da zadovoljstvo učesnika lanaca snabdevanja nije ujednačeno, te da bi se promenom načina uspostavljanja odnosa ostvario pozitivan efekat na performanse kako lanca snabdevanja, tako i njegovih članica.
Reference
Alvarado, U.Y., Kotzab, H. (2001) Supply chain management: the integration of logistics in marketing. Industrial Marketing Management, 30(2): 183
Andel, T. (1998) Managing supply chain relationships. Material Handling Engineering, 53(10), 17-19
Bachev, H. (2011) Dairy Value Chain Management in Bulgaria. Journal of Supply Chain Management, VIII(2), 7-20
Chen, I.J., Paulraj, A. (2004) Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management, 22(2): 119-150
Gibbs, R., Humphries, A. (2009) Strategic alliances and marketing partnership: Gaining competitive advantage through collaboration and partnering. London - Philadelphia: Kogan page
Harrison, A., van Hoek, R. (2005) Logistics management and strategy. Harlow (Essex): Pearson Education
Kwon, I.G., Suh, T. (2004) Factors Affecting the Level of Trust and Commitment in Supply Chain Relationships. Journal of Supply Chain Management, 40(2): 4-14
Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T.S., Rao, S.S. (2006) The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega, 34(2): 107
Min, S., Mentzer, J.T. (2004) Developing and measuring supply chain concepts. Journal of Business Logistics, 25(1): 63-99
Republički zavod za statistiku (2012) http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/41/40/RD_77_Preduzeca.pdf
Tan, K.C., Kannan, V.R., Handfield, R.B. (1998) Supply chain management: Supplier performance and firm performance. International Journal of Purchasing and Materials Management, 34 (3), str. 2-9
Vrijhoef, R., Koskela, L. (2000) The four roles of supply chain management in construction. European Journal of Purchasing & Supply Management, 6(3-4): 169-178
Živadinović, K.N. (2004) Utvrđivanje osnovnih karakteristika proizvoda primjenom faktorske analize. Ekonomski pregled, (55): 952-966
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.