Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 8, br. 29, str. 41-50
Projektovanje sistema poslovne inteligencije u adaptivnim B2B mrežama
aZastava automobili ad, Kragujevac
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
cUniverzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresanenad@automobili.zastava.net, boza@ieee.org, dusans@kg.ac.yu
Sažetak
B2B (Business-to-Business) mreže predstavljaju složene i distribuirane sisteme sa velikom količinom raznorodnih informacija koje je teško integrisati i analizirati. Da bi B2B mreže bile u mogućnosti da registruju događaje u realnom vremenu i reaguju sa optimalnim skupom akcija, potrebno je da budu adaptivne po pitanju procesa, kolaborativne u smislu relacija i iznad svega da koriste poslovnu inteligenciju (BI) u cilju što kvalitetnijeg donošenja odluka. U ovom radu je predstavljen sistem poslovne inteligencije koji polazi od razvijenog modela B2B procesa i sistema metrike kao osnove za dizajniranje skladišta podataka i analitičkih sistema. Opisan je model kompozitnih BI aplikacija, kao i BI portal koji omogućava uspostavljanje kolaborativnog radnog okruženja koje smisleno povezuje pojedince, timove i organizacije u jedinstveni, virtuelni radni prostor. Korisnici mogu upravljati poslovnim procesima i donositi odluke na osnovu aktuelnih i relevantnih informacija.
Reference
*** (2007) SAP: Adaptive supply chain networks. SAP AG, str. 1
Chopra, S., Meindl, P. (2001) Supply chain management: Strategy, planning, and operation. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Dahlke, K., Bukary, R. (2007) Building a real-time business intelligence environment. SAP AG, str. 1
Dertouzos, M. (2000) What will be: How the new world of information systems will change our lives. San Francisco: Harper Edge
Eldon, L.J., Timon, D.C. (2005) Collaborative commerce. u: Advances in Electronic Business, London: Idea Group Publishing, Volume 1
Ferreira, J. (2004) Directions in collaborative commerce: Managing the extended enterprise. New York: Deloitte Research
Flower, A. (2006) Modelling, simulation and innovative design in complex adaptive business management systems. Business Management
Gibson, P., Edwards, J. (2005) The strategic importance of E-commerce in modern supply chains. u: Advanced Topics in Electronic Commerce, Idea Group Publishing, Volume 1. str. 1., aut. knjige Mehdi Khosrow-Pour
Hammer, M. (2001) The super efficient company. Harvard Business Review, T. 79., 9
Lee, H.L. (2004) The triple-A supply chain. Harv Bus Rev, 82(10): 102-12, 15
Mayer, A., Taylor, P. (2001) E-commerce an introduction. Computing and Control Engineering Journal
–NerveWire (2004) Collaborative commerce: Compelling benefits, significant obstacles. Newton
Stefanović, D., Stefanović, N. (2008) Methodology for modeling and analysis of supply networks. Journal of Intelligent Manufacturing, 0956-5515, str. 1., Springer
Stefanović, D., Stefanović, N., Majstorović, V. (2005) Developed methodology for process integration in supply networks. Tokyo: ICQ
Stefanović, N., Majstorović, V., Stefanović, D. (2006) Supply chain business intelligence model. u: CIRP Internation Conference on Life Cycle Engineering (XIII), Lueven, Belgium
Stefanović, N., Stefanović, D. (2008) New approach to software engineering using software factories and domain-specific modeling. International Journal of Pure and Applied Mathematics
Stefanović, N., Majstorović, V.D., Stefanović, D. (2006) Supply chain excellence: Improvement using the SCOR model. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 34, br. 3-4, str. 141-147
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci