Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 15, br. 3, str. 201-204
Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076 i TR 20048

Ključne reči: dorada; seme; lucerka; sistem mašina
Sažetak
Za zasnivanje i eksploataciju lucerke, seme mora biti visoke čistoće, klijavosti, kao i visoke genetske vrednosti. Veći deo ovih zahteva se ostvaruje kroz doradu, odnosno odstranjivanjem nečistoća i semena lošijeg kvaliteta. Dorada semena lucerke obuhvata veći broj operacija od kojih su najznačajnije: prečišćavanje, pakovanje u ambalažu, deklarisanje, skladištenje, dezinfekcija i dezinsekcija. Pri kombajniranju semenske lucerke materijal koji se dobija predstavlja mešavinu semena gajene biljke, semena drugih biljaka- kulturnih i korovskih, kao i razne nečistoće organskog i neorganskog porekla. Zadatak čišćenja je da se iz ovako dobijenog naturalnog semena sa primesama uklone sva zrna stranih primesa i razne nečistoće i izdvoji čisto zrno osnovne kulture. Značaj dorađenog semena se ogleda u tome da se seme blagovremeno pripremi u što povoljnije stanje za sejalicu i kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje. U radu su prikazani rezultati ispitivanja naturalnog semena lucerke pri doradi na tri različita sistema mašina. Cilj ispitivanja bio je da se pri doradi semena lucerke odrede relevantni parametri za svaki sistem mašina. Relevantni parametri koji definišu karakteristike svakog sistema mašina za doradu semena bili su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (h), utrošak aktivne električne energije (kWh) i reaktivne električne energije (kVArh), gubici semena (%) i randman dorade (%). Ispitivanje je obavljeno u doradnom centru Instituta za krmno bilje u Globoderu-Kruševcu, pri čemu je u tri ponavljanja dorađivano naturalno seme obične lucerke čistoće 78.0% sa ekstremno visokim sadržajem karantinskog korova viline kosice (Cuscuta spp.). Na osnovu dobijenih rezultata moguće je izvršiti izbor odgovarajućeg sistema mašina za doradu semena lucerke, odnosno optimizaciju i racionalizaciju u procesu njene dorade.
Reference
*** (2005) Glasnik Republike Srbije, br. 45
Barnes, K.D., Goplen, B.P., Baylor, J.E. (1988) Alfalfa and Alfalfa improvement. u: Highlights in the USA and Canada, Medison, Wisconsin, USA: CSSA-SSSA, ch. 1, 1-24.ASA
Black, M., Bewley, D.J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford
Burton, J.C. (1972) Alfalfa science and technology. u: Nodulation and symbiotic nitrogen fixation, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 11, 229-246
Copeland, L., mc Donald, M. (2004) Principles of seed science and technology. New York, USA: Chapman & Hall
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Cvetković, M., Anđelković, B. (2009) Analiza utroška električne energije pri doradi semena lucerke različite čistoće. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 261-264
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukanović, L., Filipović, Đ., Glumac, I., Dević, A. (2009) Efekat različitih faza dorade na čistoću semena lucerke. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 268-270
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Republički zavod za statistiku (2010) Statistički godišnjak Srbije 2010. Beograd
Smith, L.D. (1988) The seed industry. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and Alfalfa Improvement, Medison, Wisconsin, Agronomy Monograph No.33
Stanisavljević, R. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, doktorska disertacija
Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009) Lucerna. Osijek: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.01.2012.

Povezani članci