Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 2, str. 165-175
Crimen laesae maiestatis - embrion savremenog koncepta veleizdaje
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamilan.macura992@gmail.com
Ključne reči: veleizdaja; maiestas; delikt; država
Sažetak
Izdaja je od pamtiveka bila žigosana kao radnja koju čovek može da preduzme. U moralnom pogledu, i to sa aspekta različitih moralnih poredaka i uglova, nema goreg čina od izdaje - bilo da se radi o izdaji prijatelja, porodice, sve do izdaje zajednice. Čak i ubistvo, u svom čistom obliku (lišeno elemenata izdaje), pogotovo ubistvo na mah, predstavlja lakši prestup u moralnom smislu. U ovome radu se nastoji da se napravi pravnoistorijski osvrt na pitanje veleizdaje, počevši od njenog nastanka kao pravnog pojma, razvoja u rimskom klasičnom i postklasičnom pravu, prevaljivanja dugog puta kroz srednji vek, pa sve do njenog pravnog statusa poslednjih vekova i decenija, kako u uporednom pravu, tako i u pozitivnom pravu Republike Srbije. Veleizdaja, iako izmenjena i modifikovana u odnosu na njene korene, i dalje veoma podseća na delikt iz koga je nastala - srimen laesae maiestatis. Analiza sprovedena u ovom radu vodi ka zaključku da je embrion savremenog koncepta veleizdaje antropološki duboko utemeljen u prošlosti, a prvi put ozbiljnije pra- vno artikulisan u rimskom pravu. Autor ističe da je svevremenost ovog instituta nedvojbena i da je on tokom istorije u svim periodima neophodan radi zaštite države. Ali, pritom se zalaže za potrebu da se očuva onaj izvorni cilj iz vremena kad se kod Rimljana maiestas doživljavala kao dostojanstvo rimskog naroda, i da se ne pretvori u onaj izopačeni, kada se sveo na nedodirljivost pojedinca.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
Avramović, S., Stanimirović, V. (201713) Uporedna pravna tradicija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bujuklić, Ž. (201313) Rimsko privatno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bujuklić, Ž. (2007) Forum Romanum - rimska država, pravo, religija i mitovi. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Chilton, C. W. (1955) The Roman Law of Treason under the Early Principate. Journal of Roman Studies, 45(1-2): 73-81
Jaramaz, R. (2006) Augustove reforme kaznenog prava i pravosuđa. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 13(1): 297-332
Lear, F.S. (1929) Crimen Laesae Maiestatis in the Lex Romana Wisigothorum. Speculum, 4(1): 73-87
Milošević, M. (2008) Rimsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Mitrović, D. (2013) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Stojanović, Z. (2017) Krivično pravo − opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2018) Krivično pravo − opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Triplat, J. (2016) Razvoj obaviještajnih sustava i službi u Rimu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1802165M
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2010)
Reformisanje mere oduzimanja imovinske koristi
Tanjević Nataša

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Izuzimanje (isključivanje) iz nasleđa i pitanje namene Dušanove kodifikacije
Kršljanin Nina

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravila o poklonu u srpskom srednjovekovnom pravu
Mirković Zoran, i dr.

prikaži sve [37]