Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 8, str. 58-62
Srčani zastoj na javnom mestu - EuReCa_Srbija
aZavod za Hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, Kragujevac
bResuscitacioni Savet Srbije

e-adresaj_tijanic@yahoo.com
Sažetak
Cilj: Rad ima za cilj da sagleda učestalost vanbolničkog srčanog zastoja izvan mesta prebivališta, a koji je registrovan da se dogodio na ulici, poslu i javnoj ustanovi. Metodologija: Prikupljani su podaci putem jedinstvenog upitnika i unošeni u registar srčanog zastoja EuReCa Srbija. EuReCa Srbija program odvijao se kao prospektivna, opservaciona studija i deo je trijala Evropskog Resuscitacionog Saveta koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Podaci uneti u registar prikupljani su u periodu 1. oktobra 2014. do 1. avgusta 2017. godine. Korištena je metodologija definisana Utstain protokolom a Eureca događaji uvrštavani su u jedinstvenu bazu podataka putem online unosa i aplikacije postavljene na adresi www.eureca.rs. U ovaj rad su uvršteni Eureca događaji koji obuhvataju sve osobe koje su doživele vanbolnički srčani zastoj i kod kojih su primenjene mere kardiopulmonalne resuscitacije od strane ekipa Službi hitnih medicinskih pomoći koji su se dogodili na javnom mestu. Protokol studije javno mesto definiše kao ulicu, posao i javnu ustanovu. Svi ostali Eureka događaji koji se nisu dogodili na javnom mestu su isključeni iz studije. Rezultati su analizirani statističkim programom SPSS. Rezultati: U periodu od oktobra 2014. do avgusta 2017. zabeleženo je 1385 pacijenata kod koji su započete mere kardiopulmonalne resuscitacije (KPR) od strane lekarskih ekipa službi hitnih medicinskih pomoći (SHMP). Na javnom mestu su primenjene mere KPR u 181/1385 (13%) slučaj. Razmatrajući javna mesta, VBSZ se najčešće javlja na ulici 101/181(56%), zatim u javnoj zgradi 55/181(30%), dok se na radnom mestu javlja 25/181 (14%). Distribucija po polu ukazuje da je osoba muškog pola bilo 151/181(83%) dok je ženskog pola bilo 30/181 (17%). Osvedočeno je 136/181 (75%) kolapsa, pred ekipom SHMP se desilo 20/181 (11%) VBSZ, dok nije osvedočeno 25/181 (14%). Telefonski su vođene od strane dispečera 4/181 (2%) resuscitacije. Svedok je započeo KPR u 15/136 (11%) slučaja, dok u 121/136 slučaj KPR nije započet od strane svedoka (89%). Inicijalni šokabilni ritam je evidentiranu 75/181 (41%) slučaja. ROSC je postignut u 59/181 (33%) slučaja. Prema prikupljenim podacima o otpustu iz bolnice 13/181 (7%) je evidentirano da je doživelo otpust a 12/181 (7%) je preživelo 30 dana od otpusta. Analiza osoba preživelih 30 dana od otpusta, ukazuje da su svi bili muškog pola. Prosečne starosti 65 godina. Kod 4 osobe su započete mere KPR od strane laika. Inicijalni šokabilan ritam je imalo 11/12 (92%) pacijenata. Zaključak: Eureka događaji na javnom mestu, prema podacima koje smo prikupili ovom studijom, su relativno retki ali dramatični jer se dešavaju pred očima javnosti i stavljaju pred urgentni medicinski sistem brojne izazove. Učešće svedoka u zbrinjavanju srčanog zastoja u primeni mera osnovne životne podrške (BLS) dramatično povećavaju ROSC i ukupno preživljavanje. Nedovoljan broj zabeleženih slučajeva ističe potrebu daljeg praćenja učešća i uticaja učešća svedoka na ishod zbrinjavanja srčanog zastoja na javnom mestu.
Reference
Caffrey, S.L., Willoughby, P.J., Pepe, P.E., Becker, L.B. (2002) Public Use of Automated External Defibrillators. New England Journal of Medicine, 347(16): 1242-1247
Daya, M., Schmicker, R., May, S., Morrison, L. (2015) Current burden of cardiac arrest in the United States: Report from the resuscitation outcomes consortium. June 30
Eisenburger, P., Sterz, F., Haugk, M., Scheinecker, W., Holzer, M., Koreny, M., Kaff, A., Laggner, A., Herkner, H. (2006) Cardiac arrest in public locations-An independent predictor for better outcome?. Resuscitation, 70(3): 395-403
Fordyce, C.B., Hansen, C.M., Kragholm, K., Dupre, M.E., Jollis, J.G., Roettig, M.L., Becker, L.B., Hansen, S.M., Hinohara, T.T., Corbett, C.C., Monk, L., Nelson, R. D., Pearson, D.A. (2017) Association of Public Health Initiatives With Outcomes for Out-of-Hospital Cardiac Arrest at Home and in Public Locations. JAMA Cardiology, 2(11): 1226
Gilmore, C.M., Rea, T.D., Becker, L.J., Eisenberg, M.S. (2006) Three-Phase Model of Cardiac Arrest: Time-Dependent Benefit of Bystander Cardiopulmonary Resuscitation. American Journal of Cardiology, 98(4): 497-499
Hawkes, C., Booth, S., Ji, C., Brace-McDonnell, S.J., Whittington, A., Mapstone, J., Cooke, M.W., Deakin, C.D., Gale, C.P., Fothergill, R., Nolan, J.P., Rees, N., Soar, J., Siriwardena, A. N. (2017) Epidemiology and outcomes from out-of-hospital cardiac arrests in England. Resuscitation, 110: 133-140
Mcnally, B., Robb, R., Mehta, M., i dr. (2011) Out-of-hospital cardiac arrest surveillance - Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES), United States, October 1, 2005-December 31, 2010. MMWR Surveill Summ., Jul 29; 60(8): 1-19
Nichol, G. (2008) Regional Variation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Outcome. JAMA, 300(12): 1423
Ro, Y. S., Shin, S. D., Kitamura, T., Lee, E. J., Kajino, K., Song, K. J., Nishiyama, C., Kong, S. Y., Sakai, T., Nishiuchi, T., Hayashi, Y., Iwami, T. (2015) Temporal trends in out-of-hospital cardiac arrest survival outcomes between two metropolitan communities: Seoul-Osaka resuscitation study. BMJ Open, 5(6): e007626-e007626
Valenzuela, T.D., Roe, D.J., Nichol, G., Clark, LL., Spaite, D.W., Hardman, R.G. (2000) Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. New England Journal of Medicine, 343(17): 1206-1209
Vellano, K., Crouch, A., Rajdev, M., Mcnally, B. (2015) Cardiac arrest registry to enhance survival (CARES) report on the public health burden of out-of-hospital cardiac arrest
Weisfeldt, M.L., Sitlani, C.M., Ornato, J.P., Rea, T., Aufderheide, T.P., Davis, D., Dreyer, J., Hess, E.P., Jui, J., Maloney, J., Sopko, G., Powell, J., Nichol, G., Morrison, L.J. (2010) Survival After Application of Automatic External Defibrillators Before Arrival of the Emergency Medical System. Journal of the American College of Cardiology, 55(16): 1713-1720
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/JRB1708058T
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci