Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Uticaj atributa u banjskom turizmu na konkurentnost, primer Vrnjačke Banje
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
cUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresadarko.dimitrovski@kg.ac.rs
Sažetak
Banjski turizam u Srbiji poseduje značajan turistički potencijal. Danas je konkurencija na turističkom tržištu, a pogotovo između destinacija banjskog turizma veoma izražena. Konkurentnost bilo koje turističke destinacije, a posebno destinacije banjskog turizma u velikoj meri zavisi od ključnih atributa turističke ponude. Ovaj rad sadrži rezultate studije koja je sprovedena sa ciljem da unapredi razumevanje percepcije turista o važnosti atributa turističke ponude Vrnjačke Banje kao banjske destinacije. Pregledom literature izdvojeni atrobuti su grupisani u faktore, kao bi se odredilo koje grupe atributa imaju najveću važnost u svesti banjskih turista. Izdvojeno je ukupno šest faktora. Nakon toga je na osnovu t-testa utvrđena statistički značajna razlika između turista koji planiraju da ponovo posete i preporuče Vrnjačku Banju i turista koji ne planiraju da ponovo posete i preporuče ovu turističku destinaciju, kada su u pitanju njihovi stavovi prema izdvojenim faktorima. Na kraju, putem ANOVA testa, istraživanje utvrđuje statistički značajnu razliku u odnosu prema atributima u zavisnosti od dužina boravka turista u Vrnjačkoj Banji. Prepoznavanje ključnih atributa banjske turističke destinacije u percepciji banjskih turista omogućava da organizacije i pojedinci zaduženi za turistički razvoj formiraju ponudu koja će odgovarati potrebama turista i postići visok nivo konkurentnosti na turističkom tržištu.
Reference
Alén, M.E., Fraiz, J.A., Rufín, R. (2006) Analysis of health spa customers' expectations and perceptions: The case of Spanish establishments. Polytechnical Studies Review, 3(5/6); 245-262
Bennett, M., King, B., Milner, L. (2004) The health resort sector in Australia: A positioning study. Journal of Vacation Marketing, 10(2); 122-137
Cockerell, N. (1996) Market Segments: Spas and Health Resorts in Europe. Travel and Tourism Analyst, 53-77; 1
Cracolici, M.F., Nijkamp, P. (2009) The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A study of Southern Italian regions. Tourism Management, 30(3): 336-344
Crompton, J. (1979) Motivations for pleasure vacations. Annals of Tourism Research, br. 4, str. 408-427
Crouch, G.I. (2010) Destination competitiveness: An analysis of determinant attributes. Journal of Travel Research, 20(10); 1-19
Dimitrovski, D., Todorović, A. (2015) Clustering wellness tourists in spa environment. Tourism Management Perspectives, 16: 259-265
Fernandes, J. (2006) Thalassa, Thermae, SPA-Salut Per aqua. Lisboa: Plátano
Fontanari, M., Kern, A. (2003) The 'comparative analysis of spas'-an instrument for the re-positioning of spas in the context of competition in spa and health tourism. Tourism Review, 58(3): 20
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L. (2006) Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson/Prentice Hall
Heung, V., Kucukusta, D. (2013) Wellness tourism in China: resources, development and marketing. International Journal of Tourism Research, 15(4); 346-359
Hu, Y., Ritchie, J.R. (1993) Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach. Journal of Travel Research, 32(2): 25
Jovičić, D. (2008) Stanje i perspektive razvoja banjskog turizma u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 4, str. 3-18
Kim, S., Lee, C. (2002) Push and Pull Relationships. Annals of Tourism Research, 29(1): 257-260
Lance, C.E., Butts, M.M., Michels, L.C. (2006) The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say?. Organizational Research Methods, 9(2); 202-220
Lee, C.F., Ou, W.M., Huang, H.I. (2009) A study of destination attractiveness through domestic visitors' perspectives: The case of Taiwan's hot spring tourism sector. Asia Pacific. Journal of Tourism Research, 14(1); 17-38
Maćejka, M.M. (2003) Klima i njen zdravstveni značaj u banjama Srbije. Beograd: Srpsko geografsko društvo, Posebna izdanja
Medina-Muñoz, D.R., Medina-Muñoz, R.D. (2013) Critical issues in health and wellness tourism: an exploratory study of visitors to wellness centres on Gran Canaria. Current Issues in Tourism, 16(5): 415-435
Pearce, D.G. (1997) Competitive destination analysis in southeast Asia. Journal of Travel Research, 35(4), 16-25
Popesku, J., Pavlović, D. (2013) Competitiveness of Serbia as a tourist destination: Analysis of selected key indicators. Marketing, vol. 44, br. 3, str. 199-210
Specijalna bolnica Merkur (2016) Preuzeto sa http://www.vrnjcispa.rs
Stanković, S.M., Pavlović, S. (2005) Banjski i planinski turizam Srbije. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 53, str. 75-90
Uysal, M., Jurowski, C. (1994) Testing the push and pull factors. Annals of Tourism Research, 21, (4), 844-846
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrgfub1664419L
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2017.

Povezani članci

Geographica Pannonica (2011)
Integrated model of destination competitiveness
Armenski Tanja, i dr.

Geographica Pannonica (2008)
Motivation of Novi Sad (Vojvodina, Serbia) visitors out of the tourist season
Blešić Ivana, i dr.

Zb PMF Geog inst Beograd (2017)
The position of Sokobanja on the tourist market of Serbia
Radivojević Aleksandar R.

prikaži sve [36]