Akcije

Turizam
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 3, str. 110-120
Potential for paragliding tourism development in Niška Banja (South Serbia)
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresalazar_pavic@hotmail.com
Ključne reči: paragliding; tourism; marketing mix; adventure sports; Niška Banja
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
People today pay attention more on their health and because of that sports tourism becomes more popular. Especially popular segment of sports tourism is adventure sports including paragliding which has a special place. Tourist product of Niška Banja, as one of more visited tourism destination in Serbia, is mostly based on its health function. In the first part of this paper it is presented touristic valorisation of Niška Banja using criteria recommended form World Tourism Organization. In the second part of this paper it is used marketing mix as a tool for creating potential tourism product Paragliding weekend in Niška Banja. The aim of this paper is to show how the tourism offer of Niška Banja can be diversified using a new integrated product and how the touristic value can be increased.
Reference
*** (2005) Tourism strategy of Republic of Serbia. Ministry for trade, tourism and services
Bakić, O. (1988) Strategijsko planiranje turističkog proizvoda. Beograd: Naučna knjiga
Buckley, R. (2007) Adventure tourism products: Price, duration, size, skill, remoteness. Tourism Management, 28(6): 1428-1433
Čomić, Đ., Pjevač, N. (1997) Turistička geografija. Beograd: Federativni centar za promociju ugostiteljstva
Ćurčić, N. (2007) Kvalitativna ocena sredstava turističke propagande i primenjenog kartografskog materijala u funkciji unapredjenja promotivnih aktivnosti u turizmu. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, PhD thesis
Ćurčić, N. (2012) Marketing orijentacija u funkciji generisanja turističkog proizvoda. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem (VII), Turizam: Izazovi i mogućnosti, tematski zbornik radova, 523-530
Fozsto, M., Kiss, A.I. (2011) Future perspectives of sport tourism in Covasna country. Lucrari stiintifice, seria I, vol. XIII (4)
Hadžić, O. (2005) Kulturni turizam. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Iatu, C., Boghincuic, M., Coca, A., Ibanescu, B., Munteanu, A. (2010) Preliminary study of active tourism stages in Dornelor basin, Romania. u: Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation, Volume I, 113-119
Jovičić, D. (2002) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost d.o.o
Jovičić, D. (2008) Stanje i perspektive razvoja banjskog turizma u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 4, str. 3-18
Kane, M.J. (2004) Adventure tourism: The freedom to play with reality. Tourist Studies, 4(3): 217-234
Plavša, J. (2009) Sports and recreational tourism. Novi Sad: Faculty of Science - Department of Geography, Tourism and Hotel Management, manuscript
Rančić, M., Pavić, L., Mijatov, M. (2012) Internet marketing na primeru onlajn turističke agencije - studija slučaja Putnik travel. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem (VII), Turizam: Izazovi i mogućnosti, tematski zbornik radova, 447-457
Romelić, J. (2008) Turističke regije Srbije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Spalević, A., Igračev, N. (2011) The natural-geographical basics for the development of the adventure tourism in Serbia. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 61, br. 3, str. 137-150
Stankov, U. (2010) Veb marketing i geografski informacioni sistemi u turizmu Vojvodine. Novi Sad, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/Turizam1303110P
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2014.

Povezani članci