Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2013, br. 1, str. 35-48
Potencijali Srbije za razvoj poslovnog turizma
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresamilena.podovac@kg.ac.rs, snezana.milicevic@kg.ac.r
Ključne reči: poslovni turizam; MICE; Srbija; turistička destinacija; savremeni trendovi
Sažetak
Poslovni turizam predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata turističke industrije. Globalizacija, ekonomska kretanja, razvoj nauke i informacione tehnologije kao i širenje poslovanja na međunarodno tržište uslovili su potrebu za razmenom znanja, informacija i iskustava. Kontinuirani rast svetske privrede i dešavanja na globalnom nivou predodredili su intenzivniju saradnju stručnih ljudi, pa tako i rast poslovnog turizma. Predmet ovog rada je analiza poslovnog turizma Srbije i mogućnosti za razvoj konkurentnih destinacija u ovom segmentu turističke delatnosti. Na samom početku definisan je pojma poslovnog turizma, osnovne karakteristike i klasifikacija. U cilju ukazivanja na značaj poslovnog turizma, prikazani su ostvareni rezultati na međunarodnom turističkom tržištu tokom 2010. i 2011. godine. Potencijali Srbije za razvoj poslovnog turizma i reprezentativne destinacije su posebno analizirani u radu. Kako bi se izvele smernice za unapređivanje postojeće pozicije na tržištu poslovnih putovanja, uzeti su u obzir savremeni trendovi na polju poslovnog turizma kao i trenutno stanje Srbije i njenih glavnih destinacija. Na osnovu analize celokupnog potencijala za razvoj poslovnog turizma, izbor adekvatne kombinacije marketing miksa i angažovanje nosilaca turističke ponude može biti presudan faktor u koncipiranju proizvoda poslovnog turizma.
Reference
*** (2005) Strategija razvoja turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
*** Strateški marketinški plan 2009-2015. Zagreb: Turistička zajednica Kvarnera
Business Tourism Partnership (2003) An overview of the UKs business tourism industry. u: Business tourism briefing
Dragićević, V., Armenski, T., Jovičić, D. (2009) Analyses of the competitiveness of Novi Sad as a regional congress destination. Tourism and Hospitality Management, vol. 15, No 2
Dragićević, V., Stankov, U., Armenski, T., Štetić, S. (2011) Evaluation of congress performance and congress attendees satisfaction: A case study of Novi Sad (Serbia). Tourism and Hospitality Management, Vol 17, No 1
Dragićević, V., Plavša, J., Štetić, S., Stankov, U. (2009) Destinacije kongresnog turizma u svetu i u Srbiji. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 57, str. 199-214
Gračan, D., Rudančić-Lugarić, A. (2011) Business tourism: Modern form for improvement of the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, br. 2
Gustafson, P. (2012) Managing business travel: Developments and dilemmas in corporate travel management. Tourism Management, 33(2): 276-284
Holloway, J.C., Humphreys, C., Davidson, R. (2012) The business of tourism. Harlow: Pearson Education Limited
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Rudjinčanin, B., Topalović, O. (2008) Vrnjačka Banja na početku 21. veka. Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka 'Dr Dušan Radić'
Swarbrooke, J., Horner, S. (2001) Business travel and tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann
Unković, S., Čačić, K., Bakić, O. (2002) Savremena kretanja na turističkom tržištu. Beograd: Ekonomski fakultet
Wootton, G., Stevens, T. (1995) Business tourism: a study of the market for hotel-based meetings and its contribution to Wales's tourism. Tourism Management, 16(4): 305-313
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka