Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, br. 1, str. 108-116
Teorijski koncept upravljanja kreditnim rizikom
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresamilos.dragosavac@vps.ns.ac.rs
Ključne reči: kreditni rizik; merenje rizika; upravljanje rizicima; likvidnost; aktiva; potraživanja od klijenata
Sažetak
Razvojem bankarskog poslovanja i privrede, izloženost različitim vrstama rizika postaje sve veća. Identifikovanje svih vrsta rizika i adekvatne mere zaštite postaju izuzetno važan faktor uspešnosti poslovanja u sve složenijim uslovima privređivanja. Rizici u poslovanju, poslednjih deset godina su najaktuelnija tema u debatama naučne i stručne javnosti. Sa ciljem stabilnog razvoja svog poslovanja i ravnopravnog učešća u velikoj tržišnoj konkurenciji, a pre svega radi zaštite svojih deponenata i očuvanja sistemske stabilnosti i likvidnosti, banke moraju da u svoje strateške ciljeve ugrade strategije upravljanja bankarskim rizicima. U okviru ukupnih rizika koji prate poslovne aktivnosti banaka, privrede i drugih oblika organizovanja poslovanja poseban značaj ima kreditni rizik. Njegova priroda i prisutnost u svim segmentima poslovnih aktivnosti dovoljno govore o značaju koji ima i potrebi za njegovim upravljanjem. Permanentan rastući trend kreditnog rizika jeste realnost s kojom se suočavaju ne samo bankarske organizacije, već i subjekti u privrednom i vanprivrednom sektoru, što problematiku kreditnog rizika čini izuzetno važnom i aktuelnom. Predmet ovog rada je teorijska analiza upravljanja kreditnim rizikom u bankarskom poslovanju. Bankarsko poslovanje je sve više izloženo kreditnom riziku, što ukazuje na nemogućnost banaka da naplate svoja potraživanja po osnovu ranije odobrenih kredita, upravo to je razlog zbog koga je određen ovakav predmet istraživanja.
Reference
Baker, H.K., Powel, G.E. (2005) Understanding financial management: A practical guide. Oxford: Blackwell Publishing
Barjaktarović, L. (2009) Upravljanje rizikom. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ćurčić, U.N. (2002) Bankarski portfolio menadžment - strategijsko upravljanje bankom, bilansima, bonitetom, kvalitetom i portfolio rizicima banke. Novi Sad: Feljton
Dragosavac, M. (2013) Analiza, upravljanje i merenje kreditnog rizika u bankarskom poslovanju. u: Zbornik radova, Internacional Conference on Strategic Management, Bor, : 278-28
Dragosavac, M. (2013) Sistem upravljanja kreditnim rizikom u komercijalnom bankarstvu. Ekonomski pogledi, br. 4, str. 41-58
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Hancock, S. (1999) Developing a More Accurate and Efficient Scorecard. Credit Control, 20(8)
Haughton, H. (2010) Credit risk management through Credit Risk+. http://www.garp.org/media/536094/creditriskmanagment_howardhaughton121510.pdf
Lloyd, B.T. (2005) Money, Banking and Financial Markets. London: South-Western College Pub
Mays, E. (2001) Handbook of Credit Scoring. Chicago: Glenlake Publishing Company, Ltd
McKinsey and Company (2010) Risk modeling in a new paradigm. u: McKinsey working papers, (13)
Mcnab, H., Wynn, A. (2000) Principles nad Preactice of Consumer Credit Risk Management. Canterbury: CIB Publishing
Moodys (2005) Credit Monitor brochure. http://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/CreditMonitor_brochure.pdf
Narodna banka Srbije (2004) Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom. http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/40/40_2/prirucnik_o_upravljanju_kreditnim_rizikom.pdf (20130918 )
Šarlija, M. (2008) Upravljanje kreditnim rizicima. Osijek: Odeljenje za matematiku sveučilišta u Osjeku, http://www.mathos.unios.hr/upravljanjekr/materijali/Upotreba%20i%20primjena%20scoring%20modela%20(tekst).pdf
Todorović, T. (2009) Upravljanje kreditnim rizikom u banci. Ekonomski horizonti, 11(2): 81-99
Vunjak, N.M., Kovačević, L.D. (2002) Poslovno bankarstvo. Subotica: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-5797
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka