Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 183-195
Kontrasti u pripoveci 'Školska ikona' Laze K. Lazarevića
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za srpsku i komparativnu književnost

e-adresan.jovanovic90ni@gmail.com
Ključne reči: Laza K. Lazarević; kontrast; pripovetka; pripovedač; lik; hronotop
Sažetak
Laza K. Lazarević je u svojim pripovetkama iskazao ambivalentan stav prema patrijarhalnoj zajednici. U ovom radu istražićemo intencije autora u pripoveci 'Školska ikona', ne bismo li utvrdili kakav je njegov odnos prema patrijarhalnom sistemu vrednosti u ovom delu. Koristićemo naratološki pristup kako bismo uvideli kakav je odnos pripovedača prema likovima seoskog popa i novog učitelja koji su nosioci različitih ideologija. Pripovedačevi komentari o likovima, deskripcije junaka i uopšte načini karakterizacije aktera, jasno ukazuju da je autor stao na stranu starih i tradicionalnih patrijarhalnih normi. Možemo zaključiti da Laza K. Lazarević nije ni u jednoj svojoj pripoveci bio privrženiji patrijarhalnom sistemu vrednosti kao što je to slučaj sa pripovetkom 'Školska ikona'.
Reference
Abot, P.H. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, prevela Milena Vladić
Biti, V. (1997) Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb: Matica hrvatska
Deretić, J. (2007) Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam Book
Lazarević, L.K. (1958) Pripovetke. Novi Sad: Matica srpska
Lazarević, L.K. (1986) Celokupna dela. Beograd: Prosveta
Marčetić, A. (2003) Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Milosavljević, M.S. (1995) Okvirni oblici u srpskom realističkom romanu. Beograd: Čigoja štampa
Prins, Dž. (2011) Naratološli rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Skerlić, J. (1999) Studije i kritike - izbor i propratni tekstovi Slobodan Ž. Marković. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vukićević, D. (2006) Pismo i priča - srpska realistička pripovetka i folklorna tradicija. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Živković, D. (1986) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1736183J
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.