Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 3, str. 331-341
Glosa o političkoj etici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: etika; politika
Sažetak
Rasprava o političkoj etici, kao vrsti primenjene etike nije novijeg datuma. Još su antički mislioci razmatrali odnose politike i etike i mogućnosti njihovog prožimanja. Makijavelijev 'Vladalac' nije utvrdio ništa novo - samo je priznao realno stanje u društvenim i političkim borbama i načinima dolaska na vlast, a to je da su najmanje od svega moralni, ali da su i pored toga, poželjni i legitimni. Savremeni autori su donekle neodlučni: neki se zalažu za striktno odvajanje etike od politike, jer bi politika i sve teške odluke bile opterećene bremenom koje im nikako nije potrebno. Drugi, pak, smatraju da moral nosilaca javnih funkcija mora da bude sastavni deo njihove funkcije i tog dela njihovog života. Naš rad je pokušaj osvetljavanja osnovnih stanovišta o ovom pitanju, problema sa kojima se susreće politička etika, te mogućim pravcima razvoja iste.
Reference
*** (2012) Etičke smernice za javne službenike. Centar za bezbednosne studije
Atlagić, S. (2011) Politička propaganda - različita shvatanja pojma i funkcije. Politička revija, vol. 10, br. 4, str. 491-510
Bekon, F. (1962) Eseji ili Saveti politički i moralni. Kultura, str. 36-39
Benoit, G. (2012) Ethics in politics: Why it matters more than ever and how it can make a difference. dostupno na: http://www.globethics.net/documents/4289936/13403256/TextsSeries_02_EthicsInPolitics_EN-_text.pdf/5fbaf594-586a-4dd4-9ede-200d051d0e0e
Benžamen, K. Imanuel Kant: Pravo na laganje. Beograd: Službeni glasnik, 23
Blažević, R. (2010) Uvod u povijest filozofije. Izdavački centar Rijeka, 18-85
Ćorić, D. (2012) Modernost odnosa istine i laži i njihova etička, filozofska i društvena vrednost. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 327-337
Đurić, M. (2000) Etika i politika kod Aristotela. Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 2, str. 7-16
Jauković, S. (2008) O uzajamnosti politike i etike. Arhe, vol. 5, br. 10, str. 65-76
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Clio, 8
Luño, R.A. Personal ethics and political ethics. http://eticaepolitica.net/eticapolitica/PoliticalEthics.pdf
Makijaveli, N. (2005) Vladalac. Dereta, str. 48
Makintajer, A. (2006) Traganje za vrlinom. Beograd: Plato, 246
Paskal, B. (2009) Umetnost ubedjivanja. Beograd: Službeni glasnik
Platon (1990) Država. Beograd: Kultura
Sladeček, M. (2008) Politička zajednica-koncepcija političke zajednice u liberalno komunitarnom sporu. Beograd: Institut za društvenu filozofiju i teoriju, IP Filip Višnjić
Spencer, H. (1890) Absolute political ethics: The nineteenth century. Jan., http://aleph0.clarku.edu/huxley/comm/19th/Spencer.html
Spencer, H. (1896) The principles of ethics. New York: D. Appleton and Company
Stanovčić, V. (2004) Etika i politika - značaj i obnova 'filozofije ljudskih stvari'. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 116-117, str. 7-47
Stojanović, Đ. (2010) Odnos etike i politike - od realističkog ka post-strukturalističkom pristupu problemu. Srpska politička misao, br. 4, str. 11-28
Sutor, B. (1996) Politická etika. Praha, 69-74
Tompson, D.F. (2007) Politička etika i javna služba. Beograd: Službeni glasnik
Toscano, R. (2005) Machiavellis ethics. u: Paper presented at the Colloquium Reading Machiavelli in Tehran, held on November 26-27, at the Residence of the Italian Embassy - in Tehran, baldi.diplomacy.edu/toscano/toscano_mach.doc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5033
objavljen u SCIndeksu: 04.02.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka