Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 213-232
Aktuelnost Cvijićevih istraživanja u kontekstu srpsko-albanskih odnosa na Kosovu i Metohiji
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, Srbija

e-adresas.denda@gi.sanu.ac.rs, j.micic@gi.sanu.ac.rs, z.bj
Projekat:
Geografija Srbije (MPNTR - 47007)

Ključne reči: Jovan Cvijić; hronologija događaja; srpsko-albanski odnosi; etnografski procesi; migracije; Kosovo i Metohija
Sažetak
Područje Kosova i Metohije je oduvek intrigiralo istraživače, uključujući i istaknutog geografa Jovana Cvijića, kako zbog svog strateškog položaja i fizičko- geografskih osobenosti, tako i zbog dinamičnih etnografskih procesa. Naseljen slovenskim plemenima od najstarijih vremena, najveći procvat doživljava u srednjevekovnoj nemanjićkoj državi. Nakon pada srpske države pod osmansku vlast, veliki broj Srba se izmeštao ka severu, dok arbanaška plemena zauzimaju ovaj prostor. Oslabljeni Balkanskim i Prvim svetskim ratom, KiM ulaze u sastav prve Jugoslavije. Prvu polovinu XX veka obeležio je porast udela albanskog stanovništva, uz organizovano naseljavanje Srba kroz kolonizacione procese. Nakon Drugog svetskog rata i formiranja SFRJ, srpsko nacionalno pitanje je ignorisano i stavljano u drugi plan. Raspad federativne države doveo je do kulminacije albanskog nacionalizma na KiM, koji je ubrzo prerastao u oružani sukob. Uključivanjem NATO- a i bombardovanjem SRJ, uz podršku Albanaca izvršeno je jedno od najvećih etničkih čišćenja u savremenoj istoriji. Danas, deset godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, pregovara se o ključnim pitanjima zaštite nacionalnih interesa i poboljšanja životnih uslova srpske zajednice u južnoj pokrajini.
Reference
*** (1945) Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije, br.13
Aritonović, I. (2010) Neki uzroci i posledice društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 28, str. 323-345
Bataković, D.T. (1999) Twentieth-Century Kosovo-Metohija: Migrations, Nationalism, and Communism. Journal of the North American Society for Serbian Studies, vol. 13, no. 2, 1-23
Bataković, D.T. (2008) Kosovo and Metohija: Serbia's troublesome province. Balcanica, br. 39, str. 243-276
Bataković, D.T. (2015) Kosovo and Metohija: History, memory, and identity. u: Vasiljević Maxim, i dr. [ur.] The Christian Heritage of Kosovo and Metohija: The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People, Los Angeles: Sebastian Press, 569-607
Bataković, D.T. (2017) The Case of Kosovo: Separation vs. Integration Legacy, Identity, Nationalism. Central European and Balkan Studies, vol. 26, 105-123
Batt, J. (2005) The question of Serbia. https://hip.lisboa.ucp.pt/edocs/cde/2005_12518.pdf [07. 09.2018]
Bellamy, A.J. (2000) Human Wrongs in Kosovo: 1974-99. International Journal of Human Rights, 4(3-4): 105-126
Bjelajac, M. (2007) Migrations of ethnic Albanians in Kosovo 1938-1950. Balcanica, br. 38, str. 219-230
Bjelica, S. (2006) Kosovo i Metohija u okviru Jugoslavije. Kultura polisa, br. 4/5,411-420
Blagojević, M. (2007) Povratak istini - migracije Srba i Crnogoraca Sa Kosova i Metohije. u: Mihailović Kosta [ur.] Kosovo i Metohija - prošlost, sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, knj. CXV, knj. 28, 143-161
Bogdanović, D. (1986) Knjiga o Kosovu. Beograd: SANU
Bogdanović, D. (2015) The Kosovo question: Past and present. u: Vasiljević Maxim, i dr. [ur.] The Christian Heritage of Kosovo and Metohija: The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People, Los Angeles: Sebastian Press, 849-856
Borozan, Đ. (1995) Velika Albanija - porijeklo, ideje i prakse. Beograd: Vojnoistorijski Institut Vojske Jugoslavije
Cvijić, J. (1913) Izlazak Srbije na Jadransko more. Glasnik Srpskog geografskog društva, br. 2, 192-204
Cvijić, J. (1902) Antropogeografski problemi Balkanskoga poluostrva. u: Srpski etnografski zbornik, Beograd: Srpska kraljevska akademija, knj. IV, Naselja srpskih zemalja, knj. 1
Cvijić, J. (1921) Govori i članci. Beograd: Izdavačka knjižara 'Napredak', knj. 1
Cvijić, J. (1921) Granice i sklop naše zemlje. Glasnik Srpskog geografskog društva, br. 5, 1-17
Cvijić, J. (1906) Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije s posmatranjima u Južnoj Bugarskoj, Trakiji, susednim delovima Male Azije, Tesaliji, Epiru i Severnoj Arbaniji. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Cvijić, J. (1922) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnove antropogeografije. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Cvijić, J. (1922) Metanastazička kretanja, njihovi uzroci i posledice. u: Srpski etnografski zbornik - Naselja i poreklo stanovništva, Beograd: Srpska kraljevska akademija, knj. XXIV, knj. 12
Cvijić, J. (1965) Autobiografija i drugi spisi. Beograd: Srpska književna zadruga, Prir. Vladimir Stojančević
Daskalovski, Z. (1999) Towards an Integral Theory of Nationalism? Case-Study Kosovo. International Journal on Minority and Group Rights, 6(4): 483-507
Dedijer, J. (1922) Stara Srbija - geografska i etnografska slika. Srpski književni glasnik, vol. 29, br. 9, 674-699
Denda, S., Stojanović, J. (2017) Ibarski Kolašin. u: Milanović Pešić Ana, i dr. [ur.] Iz beležnica Jovana Cvijića - prikazi i tumačenja, Beograd: SANU, Posebna izdanja, knjiga 94, 138-141
Đokić, B. (2015) Numerička analiza spiska otetih i nestalih Srba i pripadnika drugih manjinskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Tokovi istorije, br. 1, str. 123-144
Đukanović, D. (2013) Odnosi između Beograda i Prištine - od tehničkog do političkog dijaloga. Međunarodni problemi, vol. 65, br. 3, str. 365-385
Gaćeša, N.L. (1990) Kolonizacija Srba i Crnogoraca u Kraljevini Jugoslaviji i FNRJ (1918-1948). u: Ranković Dragutin [ur.] Seobe srpskog Naroda od XIV do XX veka, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 111-126
Gaćinović, R. (2008) Nasilje na Kosovu i Metohiji. Politička revija, vol. 7, br. 1, str. 71-90
Gaćinović, R. (2012) Zašto Kosovo ne može postati samostalna država i opstati kao takva. u: Jovanović Branko, Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija 1912-2012, Tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, 223-238
Garabedjan, A. (2007) Albanski secesionizam devedesetih godina XX veka. u: Mihailović Kosta [ur.] Kosovo i Metohija - prošlost, sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, knj. CXV, knj. 28, 129-142
Grčić, M. (2015) Cvijićeva istraživanja stanovništva i migracija. u: Jović Vidojko, Kostić Aleksandar [ur.] Jovan Cvijić - život, delo, vreme, Beograd: SANU, 183-190
Greenwood, C. (1998) Humanitarian Intervention: The case of Kosovo. Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 10, 141 -175
Guzina, D. (2005) Kosovo or Kosova: Could it be both?: The case of interlocking Serbian and Albanian nationalisms. u: Bieber Florian, Daskalovski Zidas [ur.] Understanding the War in Kosovo, London: Franc Cass Publishers, 29-50
Human Rights Watch (HRW) (2001) Under Orders: War Crimes in Kosovo. [28. 09. 2018]
Ilić, P. (2007) O kontinuitetu secesionističkog delovanja albanskih nacionalista na Kosovu i Metohiji (1945-1999). u: Mihailović Kosta [ur.] Kosovo i Metohija - prošlost, sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, knj. CXV, knj. 28 85-94
Janjetović, Z., Selinić, S. (2017) Istorijski procesi i migraciona kretanja na teritoriji Srbije od ranog srednjeg veka do 2006. u: Radovanović Milan [ur.] Geografija Srbije, Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, Posebna izdanja, knj. 91, 418-505
KIRS [Komesarijat za izbeglice i migracije RC] (2018) Stanje i potrebe interno raseljenih lica. http//www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=15&lang=SER&date=0, [30. 09. 2018]
Marković, J.Đ. (1980) Regionalna geografija SFR Jugoslavije. Beograd: Građevinska knjiga
Marković, M. (2006) Evolucija kosovskog problema i mogućnosti njegovog rešenja. u: Karamata Stevan, Ocić Časlav [ur.] Srbi na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, knjiga CXII, knjiga 26, 211-217
Milosavljević, L. (2010) Pokušaj otmice Kosova i Metohije. u: Maliković Dragi, Šuvaković Uroš [ur.] Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, Tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, knj. 4, 585-596
Mirković, T. (2014) Kosovo and Metohija: Nine centuries after. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 186-209
Obradović, Ž.V. (2017) Kosovski zamrznuti konflikt. u: Šuvaković Uroš, i dr. [ur.] Globalizacija i glokalizacija, Tematski zbornik, Beograd: Srpsko sociološko društvo, 627-644
Obradović-Wochnik, J., Wochnik, A. (2012) Europeanising the 'Kosovo Question': Serbia's Policies in the Context of EU Integration. West European Politics, 35(5): 1158-1181
Pavlović, A. (2008) Prostorni raspored Srba i Crnogoraca kolonizovanih na Kosovo i Metohiju u periodu između 1918. i 1941. godine. Baština, br. 24, str. 231-245
Pavlović, A. (2009) Prilog o ekonomsko-socijalnom položaju kolonista na Kosovu i Metohiji 1918-1941. Arhiv, vol. 10, br. 1-2, str. 91-104
Pavlović, M. (2010) Kosovo under autonomy 1974-1990. u: Ingrao Charles W., Emmert Thomas A. [ur.] Confronting the Yugoslav Controversies, West Lafayette: Purdue University Press, 48-81
Petrović, A., Stefanović, Đ. (2010) Kosovo, 1944-1981: The Rise and the Fall of a Communist 'Nested Homeland'. Europe-Asia Studies, 62(7): 1073-1106
Radojević, M. (2015) Jovan Cvijić u društveno-političkom životu srpske i jugoslovenske države. u: Jović Vidojko, Kostić Aleksandar [ur.] Jovan Cvijić - život, delo, vreme, Beograd: SANU, 79-98
Radovanović, M. (1998) Srbi, Albanci i ostali etniciteti na Kosovu i Metohiji sa osvrtom na pojavu međuetničke flotantnosti i njihovu uslovljenost. u: Pantelić Nikola [ur.] Etnički odnosi Srba sa drugim narodnima i etničkim zajednicama, Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja, knjiga 44, 67-94
Radovanović, M. (1998) Desrbizacija i albanizacija kosovsko-metohijske stare Srbije. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 84, br. 3, str. 38-49
Radovanović, M. (2006) Kosovo i Metohija - istorijskogeografski, etnografski i geopolitički položaj. Nacionalni interes, 2(1): 7-34
Radovanović, M. (1995) Kosovo and Metohia: A geographical and ethnocultural entityin the Republic of Serbia. u: Ilić Jovan, i dr. [ur.] The Serbian Question in the Balkans: geographical and historical aspects, Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Geography, 83-124
Sekulović, D., Gigović, L. (2008) Stara Srbija i Albanci. Globus, vol. 39, br. 33, str. 165-174
Stanković, S.M. (2006) Jovan Cvijić - darovita i osećajna duša. Beograd: SGD
Stepić, M. (1997) Geografske osnove geopolitičkog položaja Kosova i Metohije. u: Kadijević Veljko B. [ur.] Kosovo i Metohija - izazovi i odgovori, Zbornik radova, Beograd: Institut za geopolitičke studije, 229-248
Urošević, A. (1965) Kosovo. u: Srpski etnografski zbornik, Beograd: SANU, knj. LXXVIII, Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 39
Urošević, A. (1987) Etnički procesi na Kosovu tokom turske vladavine. Beograd: SANU-Odeljenje društvenih nauka, Posebna izdanja, knj. DLXXVII, knj. 94
Vilotić, M. (2006) Svedočenje o zbivanjima na Kosmetu u razdoblju 1959-1968. godine. u: Karamata Stevan, Ocić Časlav [ur.] Srbina Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje Društvenih nauka, knj. CXII, knj. 26, 349-365
Vojvodić, M. (2007) Srbija i Srbi na Kosovu i Metohiji od Berlinskog kongresa do Balkanskih ratova. u: Mihailović Kosta [ur.] Kosovo i Metohija - prošlost, sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Beograd: SANU, Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, knj. CXV, knj. 28, 85-94
Weller, M. (2008) Kosovo's final status. International Affairs, 84(6): 1223-1243
Zdravković, M. (2014) Greater Albania: Shaping of new instability in the Balkans. Vojno delo, vol. 66, br. 1, str. 160-193
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1845213D
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka