Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 52, br. 2, str. 107-113
Lišajevi planine Radana i okoline - preliminarni rezultati
Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Srbija

e-adresaddimovic@eunet.yu
Ključne reči: lišajevi; planina Radan
Sažetak
Na istraživnom području planine Radan i široj okolini, sakupljeno je 65 vrsta, predstavnika 37 rodova. Vrste: Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain., Phaeophyscia endococcina (Koerber) Moberg i Rhizocarpon lecanorinum Andres nove su za Srbiju. Prethodnih podataka iz literature nema, tako da su ovo prvi podaci o diverzitetu lišajeva planine Radan i okolnog područja. Istraživanja su preliminarna, i potrebno ih je nastaviti.
Reference
Cvijan, M., Todorović, B., Joksimović, V. (1995) The lichens as bioindicators of air pollution in the towns Mali Zvornik and Aranđelovac (Yugoslavia). Glasnik instituta za botaniku i botaničke bašte univerziteta u Beogradu, 29, 175-186
Cvijan, М., Szabados, К., Savić, S. (1992) Bioindikacija aerozagađenja na području grada Beograda pomoću lignikolnih lišajeva. Beograd: Institut za botaniku Biološkog fakulteta, Elaborat
Gajić, M., Korać, M. (1991) Pregled lišajeva u Srbiji. u: Nedeljko Košanin i botaničke nauke, Zbornik radova, Beograd - Ivanjica
Hale, E. M.Jr. (1983) The biology of lichens. Edward Arnold
Kušan, F. (1953) Prodromus flore lišaja Jugoslavije. Zagreb: JAZU
Marković, J.Đ. (1980) Regionalna geografija SFR Jugoslavije. Beograd: Građevinska knjiga
Martin, H.J. (1992) Felci, muschi, licheni D'Europa. Padova: Franco Muzzio Editore
Milić, M., Blaženčić, J. (1993) Epifitski lišajevi grada Beograda. Glasnik instituta za botaniku i botaničke bašte univerziteta u Beogradu, 24, str. 83-96
Murati, M. (1993) Flora na lišaite. Skopje: Unijata na albanskata inteligencija vo Makedonija
Murati, M. (1992) Flora lišajeva Slovenije, Hrvatske, Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Priština: Viša pedagoška škola 'Bajram Curri' Univerziteta u Prištini
Savić, S. (1994) Lichen investigations on Mountain Kopaonik. Ekologija, Beograd, vol. 31(1)
Savić, S. (1995) Diverzitet lišajeva (Lichnes) Jugoslavije sa pogledom vrsta od međunarodnog značaja. Beograd: Ecolibri
Stamenković, S. (1995) Lignikolna lišajska flora Prokuplja. Ekologija, 30 (1-2): 41-46
Wirth, V. (1980) Flechtenflora. Stuttgart: Verlag E. Ulmer
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka