Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 63  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 51-70
Ključne reperkusije migracione krize u jugoistočnoj Evropi
aUniverzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Kao što se može sagledati iz mnogobrojnih analiza motivacionih faktora, migracije umnogome zavise od bezbednosnih, ekonomskih i političkih procesa, ali i drugih uslova. Ono što dodatno usložava praćenje savremenog fenomena migracije je činjenica da su motivacioni faktori najčešće hibridnog karaktera. Proces globalizacije u sferi ekonomije doveo je do porasta jaza između bogatih i siromašnih. To će svakako dovesti do sve izraženijih ekonomskih migracija u narednim decenijama. Jugoistočna Evropa predstavlja tranzitni koridor za migracije u stabilne i ekonomski razvijene regione Evrope. U ovom kontekstu treba sagledati dvostruki proces migracije koji se odigrava u regionu Jugoistočne Evrope. Naime, ovaj region bio je poreklo mnogobrojnih migranata, ali je poslednjih godina predominantno tranzitno područje za migrante sa Bliskog istoka i Severne Afrike. U ovom radu nastoji se dati odgovor na osnovno pitanje: koje su ključne posledice izazvale migrantske krize na međunarodnom i nacionalnom planu, odnosno u nacionalnim zakonodavstvima, i na koji način su subjekti međunarodnih odnosa nastojali da se angažuju na bezbednosnom planu.
Reference
*** (2013) World Migration Report 2013: Migrant well-being and development. Geneva
*** (2015) Zbornik radova naučnog skupa Šest decenija škole Nacionalne odbrane: Koreni raskršća i perspektive, Medija centar 'Odbrana', Beograd
*** (2015) Zbornik radova sa međunarodne tematske naučne konferencije: 'Upravljanje kriznim i vanrednim situacijama - teorija i praksa', Bezbedna Srbija i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
*** (1960) Konvenciji o statusu izbeglica iz 1951. godine, koja u članu 33. izričito zabranjuje proterivanje i odbijanja. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, br. 7
*** (2009) Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009-2014. godine. Službeni glasnik R. Srbije, br. 25
*** (2007) Zakon o azilu. Službeni glasnik R. Srbije, br. 109
Beriša, H., Rakić, M. (2016) Migrantska kriza - studija slučaja Republike Srbije. Kultura polisa, vol. 13, br. 30, str. 35-60
Brenkman, J. (2007) The Cultural Contradictions of Democracy. Princeton: Walter de Gruyter GmbH
Bruce, T. (2016) People in motion: The European migration crisis. Geodate, Volume 29 Issue 2, May
Bulatović, A. (2010) Politika kontrole organizovanog kriminala - slučaj Turske # Organized crime control policy: Case study of Turkey. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 29, br. 1-2, str. 193-210
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Dragojlović, J., Jovanović, M. (2016) Migrantska kriza - bezbednosni izazovi, rizici i pretnje. Kultura polisa, vol. 13, br. 30, str. 61-70
Esterajher, J. (2015) Iskustva zbrinjavanja prognanika i izbjeglica i suvremena izbjegličkomigrantska kriza u Hrvatskoj. Politička analiza, Zagreb, broj 23 - listopad
Fondacija za otvoreno društvo (2012) Izazovi prisilnih migracija - stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Beograd: Grupa 484
Gasmi, G. (2016) Quo Vadis EU?, Relevantni pravni i institucionalni faktori. Beograd: Institut za uporedno pravo
Goldstein, J.S., Pevehouse, J.C. (2014) International Relations-Tenth Edition 2013-2014 Update. New Jersey, NJ: Pearson
Gudović, Z. (2016) Imigrantska kriza i evropski identitet. u: Zbornik radova Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije, Beograd: Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Banja Luka: CID
Jekaterina, A.A. (2016) Arapsko proleće: Političke krize i konflikti u državama Bliskog istoka i Severne Afrike. Nacionalni interes, godina XII, Vol. 27, broj 3
Jovanović, I. (2016) Spolјno-politički aspekti savremene migrantske krize u evropskoj uniji. Politička revija, 50(4): 93-111
Mandelblaum, M. (2004) Ideje koje su osvojile svet - Mir, demokratija, i slobodna tržišta u dvadeset prvom veku. Beograd: Filip Višnjić
Milosavljević, B., Blagojević, V. (2016) Indikatori postojanja i delovanja organizovanog kriminala. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 151-168
Milošević, N.Z., Slavković, R.V. (2016) Imigracija kao oblik savremenih pretnji zemljama Evropske unije. Vojno delo, vol. 68, br. 6, str. 7-19
Ministry of Defense (2015) Global strategic trends: Out to 2045. UK, Fifth Edition
OECD (2016) International migration outlook 2016
Petrović, D. (2012) Geopolitika Sredozemlja. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Simeunović, D. (2015) Migracije kao uzrok političkih anomalija u Evropi. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 1-17
Simeunović, D. (2015) Migracije i nacionalni interes Srbije. Nacionalni interes, 24(3): 121-141
Simović, M.V. (2017) Migrantska kriza. Vojno delo, vol. 69, br. 1, str. 210-216
Šekarić, N. (2016) Sekuritizacija migracija - Hjusmansov pristup i tri domena nebezbednosti. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd
Štrbac, K., Milosavljević, B., Blagojević, V. (2016) Organized crime in Western Balkans: Case Serbia. Vojno delo, vol. 68, br. 4, str. 46-63
Tadić, J., Dragović, F., Tadić, T. (2016) Migracijska i izbjeglička kriza - sigurnosni rizici za E.U. Policijska sigurnost, Zagreb, godina 25, broj 1
Zečević, S., Gasmi, G. (2016) Evropski bezbednosni i odbrambeni identitet i migrantska kriza. Strani pravni život, br. 2, str. 57-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802051B
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.