Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 63  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 8, str. 113-128
Geopolitičko pozicioniranje EU u multipolarnom svetu i njegov uticaj na strateška opredeljenja Republike Srbije
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilinko.vracar@mod.gov.rs, jovanka.saranovic@mod.gov.rs
Ključne reči: Evropska unija; Republika Srbija; atlantizam; srednjoevropski kontinentalizam; evroazijstvo; multipolarni svet; geopolitika
Sažetak
Na evropskom tlu vekovima se prepliću i sukobljavaju raznorodni strategijski interesi anglosaksonskih zemalja, Srednje Evrope, Evroazije, sila mora (talasokratije) i sila kopna (telurokratije). Oni postoje u formi najvažnijih geopolitičkih koncepcija: atlantizam, (srednjoevropski) kontinentalizam i evroazijstvo. Iako su nakon Drugog svetskog rata odnosi ovih koncepcija kreirali prirodu i trasirali put evropskih integracija, geopolitički aspekti bili su zapostavljeni. Unutrašnji aspekti ovog fenomena razmatrani su sa pozicije težnje evropskih naroda ka pomirenju, saradnji i zajedničkom prosperitetu, dok su spoljnopolitički aspekti razmatrani isključivo sa pozicije ideološke konfrontacije dve supersile i njihovih saveznika. Prelomni trenuci svetske politike na prelazu između dva milenijuma - urušavanje bipolarne (ideološke) postavke sveta, pojava američkog hegemonizma, proces nastajanja multipolarnog sveta, kao i mogućnost procesa dezintegracije Evropske unije (EU), zahtevali su povratak na međunarodnu scenu geopolitičkog razmatranja, kako pozadine evrointegracija, tako i njenih perspektiva. Tokom hladnoratovskog perioda, uporedo sa ekonomskim povezivanjem evropskih država, tekao je i njihov integrativni proces u okviru Severnoatlantskog saveza u kojem su SAD imale ključnu ulogu. Time je, od završetka Drugog svetskog rata, vojni i spoljnopolitički diskurs zapadnoevropskih zemalja zadobio dominantno atlantističku (talasokratsku) konotaciju. Međutim, na početku novog milenijuma pred EU se postavljaju značajna (geo)politička pitanja, kao što su: prvo, opstanak ili njena dezintegracija i, drugo, u slučaju opstanka, mogući pravci geopolitičkog pozicioniranja Unije kao posledice uticaja odnosa prethodno pomenutih geopolitičkih koncepcija. Sa stanovišta Republike Srbije, kao male zemlje sa izuzetno osetljivim geopolitičkim položajem i jasnim opredeljenjem ka evropskoj budućnosti, razmatranja ovih pitanja su od fundamentalnog značaja za (re)definisanje njenih dugoročnih strateških opredeljenja.
Reference
*** (2003) A secure Europe in a better world: European security strategy. Brussels, 12 December
*** (1995) Study on NATO enlargement. 3 September
Bek, U. (2013) Nemačka Evropa - Nove konstelacije moći u doba krize. Beograd: Megatrend Univerzitet
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Bžežinski, Z. (2009) Druga šansa Amerike - tri predsednika i kriza američke supersile. Beograd: JP Službeni glasnik
Cameron, F. (2007) An Introduction to European Foreign Policy. Informa UK Limited
Đurković, M. (2010) Geopolitički okvir proširenja EU - između kontinentalizma i atlantizma. Izazov evropskih integracija, Službeni glasnik, br. 8
Jović-Lazić, A. (2012) Odnosi u trouglu SAD-EU-Rusija i njihov uticaj na globalne međunarodne odnose. Međunarodni problemi, vol. 64, br. 3, str. 303-325
Kenedi, P. (1999) Uspon i pad velikih sila - ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine. Podgorica: CID
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press
Kisindžer, H. (2003) Da li je Americi potrebna spoljna politika - u susret diplomatiji 21. veka. Beograd: BMG
Mix, D.E. (2015) The United States and Europe: Current issues. Congressional Research Service, February 3
Primakov, J. (2010) Svet bez Rusije? Čemu vodi politička kratkovidost. Beograd: JP Službeni glasnik
Proroković, D. (2012) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku 21. veka. Beograd: JP Službeni glasnik
Proroković, D. (2014) Nemačka geopolitika i Balkan. Beograd: Catena Mundi
Sekulović, D., Gigović, L. (2009) Činioci geopolitičkog položaja Srbije. Globus, vol. 40, br. 34, str. 43-58
Stepić, M. (2005) Perspektive Kosova i Metohije u kontekstu globalnih geopolitičkih koncepcija. u: 'Srbi na Kosovu i u Metohiji', Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Kosovskoj Mitrovici 27-29. maja 2005. godine; Naučni skupovi, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Knjiga 26
Stepić, M. (2005) Geopolitička orijentacija Srbije - evroatlantizam i/ili evroazijstvo. Megatrend revija, vol. 2, br. 2, str. 7-21
Stepić, M. (2011) Postmoderni geopolitički izazovi Evrope. Megatrend revija, vol. 8, br. 2, str. 71-90
Stepić, M. (2013) Geopolitika neoevroazijstva - pozicija srpskih zemalja. Beograd: Institut za političke studije
Stepić, M. (2010) Geopolitičnost širenja Evropske Unije i položaj Srbije. Srpska politička misao, br. 1, str. 17-41
Stojanović, S. (2010) Strategija nacionalne bezbednosti i strategija odbrane Republike Srbije kao činioci odbrambenog aspekta priključenja EU. u: Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji, Beograd: Institut za strategijska istraživanja MO
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1708113V
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.

Povezani članci