Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 63  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 8, str. 93-112
Globalne geopolitičke prekompozicije i pozicija Republike Srbije
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Globalni geopolitički tokovi od sadašnjeg unimultipolarnog poretka usmereni su ka tendenciji nastanka multipolarnog sveta, povećanja broja centara moći i modela ekonomsko-političkih sistema koji su različiti u odnosu na neoliberalni ekonomsko-politički model. Globalne geopolitičke vizije Mahana, Makindera i Spajkmena i dalje su aktuelne. Iako su velike sile i centri moći na svetskom nivou nosioci globalnih ekonomskih i političkih tokova koji određuju sudbinu nerazvijenih i malih zemalja, tendencije promena u svetskom sistemu koje se dešavaju u sadašnjim uslovima, u skladu sa zakonitostima geopolitičkih procesa iskazanih u geopolitičkoj istoriji, odrediće i moguće pozicije malih zemalja u složenim geopolitičkim odnosima. Svet se od ideološke podele i bipolarne ravnoteže snaga svetskih država u Hladnom ratu kretao do unipolarnog svetskog poretka na kraju Hladnog rata, sa karakteristikom ogromne neravnoteže i asimetrije u raspodeli bogatstva i moći između svetskog centra i periferije, u procesu globalizacije posle Hladnog rata, do sukoba civilizacija1 kao obliku otpora moći unipolarnom centru i njegovoj dominaciji, procesima demokratizacije i univerzalizacije jednoobraznih vrednosti, kao i posledici povećanja asimetričnih procesa globalizacije oličenih u povećanju nejednakosti i zavisnosti. Središna nit geopolitičkih procesa na razmeđu hladnoratovskog i posthladnoratovskog sveta predstavlja geoekonomski odnosi u kojima se zemlje periferije nalaze u poziciji prihvatanja ekonomsko-političkih modela, institucija i vrednosti razvijenih zemalja, dok globalni procesi kreiraju odnose neekvivalentne razmene jakih i slabih aktera i ne obezbeđuju socio-ekonomsku bezbednost slabih aktera procesa globalizacije. Suprotstavljenost geopolitičkih koncepcija velikih sila i geopolitičke promene proizvode globalne geopolitičke prekompozicije, a upravo one su faktor koji će odrediti sudbinu malih zemalja i njihovu geopolitičku poziciju. One moraju stalno vršiti usklađivanje svojih unutrašnjih društvenih faktora radi stvaranja mogućnosti za maksimizaciju koristi odnosno minimizaciju šteta.
Reference
Avijucki, V. (2009) Kontinentalne geopolitike svet u XXI veku. Beograd: Clio
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Bžežinski, Z. (2013) Amerika-Kina i sudbina sveta, strateška vizija. Beograd: Fakultet bezbednosti
Čosudovski, M. (2010) Globalizacija siromaštva i novi svetski poredak. Beograd: Artist
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Jevtić, D., Talijan, M., Vračar, M. (2016) Kultura rata i pretpostavke kulture mira kao osnove ostvarivanja bezbednosti. u: Zbornik radova, Banja Luka
Kegli, Č., Vitkof, J. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije jugoistočne Evrope, str. 954
Kenedi, P. (1999) Uspon i pad velikih sila - ekonomska promena i ratovanje od 1500 do 2000. godine. Beograd: CID i JP Službeni list SRJ
Kilibarda, Z., Mladenović, M., Ajzenhamer, V. (2014) Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograd: Fakultet bezbednosti
Komazec, S., Petrović, D. (2014) Globalna monetarna kriza i novi geopolitički i finansijski odnosi u svetu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Mahbubani, K. (2015) Velika konvergencija - Azija, Zapad i logika jednog sveta. Beograd: CIRSD
Mitrović, Lj. (2006) Savremeni Balkan u ključu geopolitike. Beograd: Institut za političke studije
Mitrović, L. (2007) Metamorfoza identiteta i kultura mira u procesu globalizacije i geopolitičke tranzicije Balkana. u: Identiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Filozofski fakultet
Perišić, S.M., Kajtez, M. (2015) Savremeno geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada - da li je na pomolu (novi) raskol između Evrope i Rusije?. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 54-74
Prokopović, D. (2009) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku 21. veka. Beograd: Službeni glasnik
Prokopović, D. (2013) Kriza u Siriji i globalna nestabilnost. Novi Sad: Kulturni centar
Simić, D. (2012) Rasprava o poretku. Beograd: Zavod za udžbenike
Talijan, M.M., Vračar, M.S., Jevtić, D.M. (2015) Islamski faktor na zapadnom Balkanu u geopolitičkim koncepcijama zapadnih sila i islamskih centara moći. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 57-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1708093J
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.