Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 29, br. 3, str. 351-392
Sudbina Nemaca u Srbiji
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
Ključne reči: folksdojčeri; kulturbund; peta kolona; avnojevski principi (odluke); nemstvo ("Deutschtum"); sudbina Nemaca ("Der Schicksal der Deutschen in Jugoslawien")
Sažetak
Kao najbrojnija i ekonomski najsnažnija manjinska zajednica - Nemci uživaju izuzetne privilegije u Kraljevini Jugoslaviji. Već juna 1920. u Novom Sadu osnivaju Kulturbund, koji, iako u dva navrata zabranjivan, zbog političke delatnosti, već od 1931. godine, donošenjem svog Statuta ("Statuti Švapsko-Nemačkog Prosvetnog Saveza") započinje široku privrednu, prosvetnu i kulturnu delatnost, organizujući različita društva i udruženja, radi jačanja "zamrle" (izraz G. Grasla još iz 1920. godine) nemačke nacionalne svesti. "Deutschtum in Jugoslawien" - "stoji odlično i ekonomski i kulturno" (Ivo Andrić). Međutim, njihova antijugoslovenska aktivnost, naročito u godinama uoči rata, uloga pete kolone, masovno učešće na strani Vermahta tokom Drugog svetskog rata, predodređuje njihovu sudbinu (masovan odlazak sa jedinicama Vermahta, ali i u sklopu Avnojevskih odluka). Današnji "zahtevi sudetskih Nemaca o "ukidanju" Benešovih dekreta, kao i jugoslovenskih Nemaca (okupljenih u nekoliko - od po nekoliko stotina) u udruženjima - savezima (Subotica, Novi Sad..) o "ukidanju" Avnojevskih odluka izaziva ponovno razjašnjenje njihovog položaja, uloge i sudbine - u svetlu istorije i prava. Jer, od blizu 500.000 Nemaca (Švaba, folksdojčera), po statističkim podacima iz 1921. godine, odnosno 1931, danas u (SR) Jugoslaviji živi svega (oko) 1% (1991). Najzad, prema podacima iz 2002. na teritoriji Srbije živi 3.901 pripadnik nemačke manjine.
Reference
*** (1920) Deutsches Volksblat, br. 191, str. 1
*** (1955) Peta kolona u staroj Jugoslaviji. Narodna milicija, br. 4, str. 20-32
*** (1959) Savezna Republika Nemačka. Bon: Ured za štampu i informacije Savezne vlade SRN, str. 69
*** (1948) Nirnberška presuda. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, Biblioteka međunarodnog prava, knj. 2, str. 11
*** (1980) Der Faschismus in der Gegenwart: Grundlagen - Erscheinungs formen - Aktivitäten - Organisationen. u: Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik, Berlin: Akademie Verlag, str. 224-225
*** (1947) Govor ministra spoljnih poslova FNRJ Stanoja Simića na plenarnom zasedanju Generalne skupštine OUN 31. X godine. Politika, 2. XI 1947
*** (1953) Prvo i Drugo zasedanje AVNOJ-a Prezidijum Narodne skupštine FNRJ. Beograd
*** (1948) Govor šefa jugoslovenske delegacije dr Aleša Beblera na Konferenciji ministara inostranih poslova četiri velike sile u Londonu povodom pitanja Ugovora o miru s Austrijom. Politika, 30. 04. 1948, str. 1-2
*** (1945) Službeni list DFJ, br. 2, str. 13
*** (1946) Službeni list FNRJ, br, 63, str. 749
*** (1945) Rezolucija o proglašenju AVNOJ za privremenu narodnu skupštinu DFJ. Sl. list DFJ, br. 59, str. 541
*** (1946) Zakon o državljanstvu. Sl. list DFJ, br. 54, str. 627., Čl. 16
*** (1948) Službeni list FNRJ, br, 105, str. 1729
*** (1950) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01. 03
*** (1953) Izveštaj zapadnonemačke agencije DPA. Piding, 27. 09
*** (1954) Izveštaj jugoslovenske agencije 'Jugopres'. 22. 05
*** (1953) Frankfurter Allgameine Zeitung, 11. 09
*** (1946) Zakon o državljanstvu FNRJ. Službeni list FNRJ, br. 54, str. 627
*** (1946) Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica. Službeni list FNRJ, br. 63, str. 749
*** (1948) Izjava Ešrefa Badnjevića, opunomoćenog ministra u MIP-u, na konferenciji za štampu u Beogradu. Politika, 25. 02., str. 2
*** (1964) SFR Jugoslavija i Savezna Republika Nemačka. Jugoslovenski pregled, br. 12, str. 99
Aristotel (1960) Politika. Beograd: Kultura
Bartoš, M. (1965) Akcija za rehabilitaciju Esesovaca. Pobjeda, 28. novembar, 96
Bartoš, M. (1965) Dvadesetogodišnjica Nirnberškog procesa. Međunarodna politika, br. 376. str. 1-3
Biber, D. (1971) Kraljevina Jugoslavija na raskršću 1939. godine. Politika, 03. 09. 5, str. 11
Birgermajer, A. (2002) Imenovati manjine. u: Manjine i tranzicija - Helsinške sveske, Beograd, str. 64
Božović, B. (1963) Nacistička obaveštajna služba. Beograd: Odelenje za organizaciju i stručno obrazovanje službenika SDSUP-a, str. 63-65
Bulok, A. (1954) Hitler - slika tiranije. Beograd: Zadruga
Carinthiacus (1925) Položaj Slovenaca pod Austrijom i položaj Nemaca u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ljubljana
Chmelar, J. (1937) Die nationalen Minderheiten in Mitteleuropa. Prag
Clemenc, M. (1960) Gesellschaftliche Ursprünge des Faschismus. Frankfurt a/M
Čulinović, F. (1970) Okupatorska podjela Jugoslavije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 206-213
Dammang, A. (1931) Die Deutsche Landw'rtschaft in Banat und in der Batschka. Munchen, str. 33
Dammert, R. (1938) Deutschlands Nachbaren in Südosten. Leipzig
Davidović, K. (1971) Odložena obaveza. Borba, 04. 06
Đorđević, B. (1960) Pregled ugovorne trgovinske politike od osnivanja države Srba, Hrvata i Slovenaca do rata 1941. godine. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Ferenc, T. (1979) Nacistička politika denacionalizacije u Sloveniji u godinama od 1941. do 1945. Ljubljana-Beograd, str. 39-94
From, E. (1964) Bekstvo od slobode. Beograd: Nolit
Gesemann, G. (1922) Das Deutschtum in Südslawien. Munchen
Grassl, G. (1928) Das Schulwesen der Deutschen in Südslawien. W. Braumüller
Hauser, R., Kuhnl, R. (1969) Deutschland zwischen Demokratie und Faschismus: Zur Problematik der bürgerlichen Gesellschaft seit 1918. Munchen-Wien: Carl Hanser Verlag, str. 46-47
Hoffmann, W.W. (1939) Grossduetschland in Donauraum. Berlin, str. 3
Hoffmann, W.W. (1934) Südost-Europa: Bulgarien, Jugoslawien, Rumänien. Munchen, str. 61-62
Hoffmann, W.W. (1939) Donauraum Völkerschicksal. Leipzig, str. 166
Ivković, B. (1967) Neki metodi ekonomske politike i privredne pljačke okupatora u Banatu 1941-1944. u: Vojvodina 1941-1944, Novi Sad, str. 189
J.Ž. (1920) Prosvetni pokret naših Nemaca. Novi Sad: Misao, knj. III. str. 1282-1283
Janković, M. (1972) Peta kolona. Politika, 30. 11. 19, str. 25
Janković, M. (1972) Peta kolona. Politika, 02. 12. 21, str. 17
Janković, M. (1972) Peta kolona. Politika, 13. 11. 5, str. 13
Janković, M. (1972) Peta kolona - Abver stupa na scenu. Politika, 11. 11., 3, str. 13
Janković, M. (1972) Peta kolona. Politika, 11. 09. 1, str. 13
Janković, M. (1972) Peta kolona - Grac nas prisluškuje. Politika, 25. 11. 14, str. 15
Jojkić, V. (1932) Problem genija i Gete. Nova Evropa, br. 3-4. str. 228
Jončić, K. (1965) Pravno-politički položaj narodnosti-nacionalnih manjina u SFRJ. Beograd, str. 218-219, doktorska disertacija
Kilian (1936) Der politische Mord. Zurich, str. 5
Kljakić, S. (1994) Inicijativa za pomirenje vojvođanskih Nemaca i Srba - veliki imovinski apetiti folksdojčera. Politika, 20. 03. str. 11
Kljakić, S. (1994) Kakvi su bili logori za folksdojčere. Politika, 21. 06
Kosić, M.M. (1912) Moderna Germanija. Velika Kikinda: Knjižare J. Radaka
Krizman, B. (1953) Hitlerov 'Plan 25' protiv Jugoslavije - Jugoslavija u svijetlu 'nürnberških dokumenata'. Zagreb: NIP
Kuljić, T.Đ. (1977) Fašizam. Beograd: Nolit
Kurnert, H. (1982) Rasistički tonovi - šta su mislili nemački profesori prilikom potpisivanja Hajdelburškog manifesta. Die Zeit, 5. II
Lenz, A. (1923) Die deutschen Minderheiten in Slowenien. Graz
Lipset, S.M. (1969) Politički čovek - društvena osnova politike. Beograd: Rad
Lochmuller, W. (1915) Unsere Zukunft aur dem Balkan: Afrikanische oder europäische Politik?. Leipzig
Lukač, Đ. (1966) Razaranje uma - put iracionalizma od Šelinga do Hitlera. Beograd: Kultura
Mirnić, J. (1963) Sistem fašističke okupacije u Bačkoj i Baranji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, str. 38., sv. 35
Mirnić, J. (1974) Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Mitrović, A.P. (1974) Ergänzungswirtschaft - o teoriji jedinstvenog privrednog područja Trećeg Rajha i jugoistočne Evrope (1933-1941). JIC, str. 24-26
Morocutti, C. (1928) Gross-Deutschland, Gross-Südslawien. Wien-Leipzig, str. 43
Morocutti, C. (1925) Europa und die Völkischen Minderheiten. Jena, str. 56-60
Muller, J. (1961) Syrmien - Slawonien - Bosnien. Freilassing
Nietzsche, F. Jenseits von Gut und Böse. Klassiker Ausgabe, Band VII, str. 69-90
Nietzsche, F. (1911) Der Wille zur Macht. u: Nietzsche's Werke, Leipzig: A. Kröner, XVI, str. 508
Pavić, R. (1984) Hitlerovi govori: 1922-1939-1943. Politička misao, br. 4, str. 103-120
Pavić, R. (1985) Hitlerove geo-političke koncepcije 1922-1939-1943. Politička misao, br. 1-2, str. 87-104
Pavlica, B.K. (1990) Antijugoslovenska aktivnost neprijateljske emigracije u SR Nemačkoj - 1951-1984. Smederevo: Naš glas
Pavlica, B.K. (1989) Jugoslavija i SR Nemačka - 1951-1984. Smederevo: Naš glas, str. 42-43
Pavlica, B.K. (1990) Jačanje neonacističkih snaga i najrazličitije profašističke akcije u političkom životu SR Nemačke. u: Antijugoslovenska aktivnost neprijateljske emigracije u SR Nemačkoj (1951-1984), Smederevo, str. 52-53
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Rohm, A. (1942) Ein Jahr Deutsche Wolksgruppe im Banat und in Serbien. u: Kalender der Deutschen Vorksgruppe in Banat und Serbien für das Jahr 1943, str. 20-21
Schneefuss, W. (1939) Deutschtum in Südost-Europa. Leipzig
Schulmeister, O. (1943) Werdende Grossraumwirtschaft: Die Pfasen ihrer Entwicklung in Südosteuropa. Berlin
Senz, V.J. (1955) Geschichte der Donauschwaben. Freilassing
Senz, V.J. (1949) Apatin und die Apatiner, Schwinbuch bei Strunbing. Freilassing
Sepp, J. (1945) Kalender der Deutschen Vorksgruppe in Banat und Serbien für das Jahr 1943. Grossbetschkerek, str. 35-36
Sepp, J. (1944) Reden und Aufsätze. Grossbetschkerek, str. 44
Stojadinović, M.M. (1970) Ni rat ni pakt - Jugoslavija između dva rata. Rijeka-Opatija: Otokar Keršovani, str. 456
Stojković, L., Martić, M. (1953) Nacionalne manjine u Jugoslaviji. Beograd: Rad
Terzić, V. (1984) Nemačka manjina (folksdojčeri) i njihove organizacije. u: Slom Kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu 1941. godine, Ljubljana-Beograd-Zagreb, str. 190-194
Toljati, P. (1970) Lekcije o fašizmu. Treći program, str. 357
Trivunac, M. (1912) O Nemcima. Zemun, str. 152
Vasić, D. (1919) Karakter i mentalitet jednog pokolenja. Novi Sad
Vasilijević, V.A. (1971) Suđenje pred Međunarodnim vojnim sudom u Nirnbergu i razvoj međunarodnog krivičnog prava. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 3, str. 305-332
Veg, Š. (1963) Sistem nemačke okupacione vlasti u Banatu 1941-1944. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, str. 83., sv. 35
Vilić, D., Ateljević, M. (1983) Specijalni rat - odbrana i zaštita. Beograd: NIO Poslovna politika
Wendel, H. (1921) Nemci u Jugoslaviji. Jugoslavenska njiva, br. 21
Wuescht, J. (1969) Jugoslawien und Dritte Reich. Stuttgart, str. 281-282
Zlatarić, B. (1958) Haška konvencija od 1907. godine i individualna krivična odgovornost za ratne zločine. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 2, str. 333-341
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Sudbina Nemaca u Jugoslaviji
Pavlica Branko

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2020)
Neopravdana nada - robna razmena Jugoslavije i uvećanog Trećeg rajha 1938-1939. godine
Ilić Saša

prikaži sve [194]