Akcije

Nasleđe, Kragujevac
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 18, str. 277-287
'Dve obale' - Fuentesova revizija prošlosti u potrazi za nacionalnim identitetom
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija

e-adresadanzademiradas@yahoo.com
Ključne reči: hronike; osvajanje Meksika; susret kultura; prevođenje; izdaja
Sažetak
U radu se preispituje pitanje prevođenja i uloge prevodioca u susretu dve kulture u tekstu 'Dve obale' meksičkog pisca Karlosa fuentesa. Delo se posmatra kao istoriografska metafikcija i rad potvrđuje fuentesove postmoderne stavove o istoriji kao o ljudskoj konstrukciji. Pristup istoriji je uslovljen tekstualnošću i osvajanje Meksika se poznaje putem pisanih dokumenata koji svedoče o njemu. Polazeći od Prave istorije o osvajanju Nove Španije Bernala Dijasa del Kastilja kao podteksta, fuentes ponovo tumači prošlost Meksika, uz poseban osvrt na ličnost prevodioca Heronima de Agilara o kome u hronici nema puno podataka a čija uloga u osvajanju novootkrivenih teritorija jeste odlučujuća za razvoj istorije. Budući da svaki pristup stranoj kulturi zahteva proces prevođenja, na prevodiocu je odluka o premošćivanju kulturnih razlika i omogućavanje dijaloga, odnosno kolonizacije. Rad postavlja pitanje prevodiočeve ideologije uslovljene njegovom dvostrukom pripadnošću rodnoj španskoj, ali i usvojenoj indijanskoj kulturi. U tom kontekstu izdaja, istina i laž postaju problematične kategorije čije se granice vremenom zamagljuju i čiji se uticaj na tok istorije dovodi u pitanje. Prevodilac, koji poseduje reči, svestan je da poseduje i moć da stvara istoriju.
Reference
Basnet, S. (2009) Pokoran ili moćan - novo vrednovanje uloge prevodioca. Polja, 54(460): 46-56
Boixo, G.J.C., Vázquez, O.J. (2008) La narrativa en México. u: Barrera T. [ur.] Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid: Cátedr, Siglo XX, Tomo III
Castro, R.M. (2004) Uniendo lo diferente. Diferenciando la unidad. La frontera de cristal de Carlos Fuentes. u: López Cabrera P., Carmona Balart C. [ur.] Pensamiento, cultura y literatura en América Latina, México: Plaza y Valdés
Egan, L. (2006) El naranjo, o los círculos narrados de Carlos Fuentes. u: Brescia P., Romano E. [ur.] El ojo en el caleidoscopio, Madrid: UNAM
Fuentes, C. (2008) El naranjo. Madrid: Alfaguara
Fuentes, C. (1969) La nueva novela hispanoamericana. México: Editorial de Joaquín Mortiz
Fuentes, K. (2000) Narandža. Beograd: Beopolis, preveo Milorad Todorović-Kapiten
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi, preveli Vadimir Gvozden, Ljubica Stanković
Helmuth, C. (1997) The postmodern Fuentes. Bucknell university press
Hurtado, A. (2001) Albir, traducción y traductología. Madrid: Cátedra
Mekhejl, B. (1996) Postmoderna proza. Reč, 3(28): 105-119
Ortega, G.H. (2004) Beda i sjaj prevođenja. Beograd: Rad - AAOM, prevela Aleksandra Mančić
Ovidi, C.C. (1998) Traducción y cultura: De la ideología al texto. Salamanca: Colegio de España
Pellús, E. (2004) Construcción y destrucción de dos culturas: Aztecas y Españoles en tres relatos de Carlos Fuentes. América sin nombre, Alicante, 5-6, 188-195
Saint, A.E.M. (2001) El poder de la palabra en El naranjo. El esbozo de la utopía en la narrativa de Carlos Fuentes. u: Saint André E.M. [ur.] EFFHA, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka