Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 2, str. 30-45
Mobing u međunarodnim odnosima
aDefendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banjaluka, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Ključne reči: mobing; međunarodni odnosi; moć; agresivnost; neetička komunikacija
Sažetak
U radu autori pokušavaju da odgovore na sledeće hipotetičko pitanje: ako je mobing kao vid nasilne komunikacije prisutan u životinjskom svetu i ako se slični obrasci ponašanja uočavaju u ljudskom društvu na nivou mikrodruštvenih grupa, da li je on prisutan i u makrodruštvenim grupama ili, preciznije, u međunarodnim odnosima? Nakon identifikovanja određenih sličnosti u obrascima ponašanja autori ukazuju na mogućnost da sintagma mobing u međunarodnim odnosima nađe svoje mesto u politikološkoj i sociološko-psihološkoj literaturi. Istraživanje je teorijsko i ne poziva se na konkretne empirijske činjenice iz prakse međunarodnih odnosa. Tezu da je moguće prihvatiti navedeni pojam potrebno je potkrepiti empirijskim istraživanjima, a ovaj rad može da posluži kao hipotetički okvir za takva istraživanja.
Reference
Avramov, S., Kreća, M. (1999) Medjunarodno javno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dimitrijević, V.B., Stojanović, R.M. (1996) Teorija međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni list SRJ
Frojd, S. (1979) Iz kulture i umetnosti. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1979) Uvod u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1979) Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska
From, E. (1986) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
From, E. (1984) Bekstvo od slobode. Zagreb: Naprijed
From, E. (1984) Zdravo društvo. Zagreb: Naprijed
Hartig, K., Frosch, J. (2006) Workplace mobbing syndrome: The Silent and Unseen occupational. Brisbane: Queensland Working Womens Service, 12-14 July, Internet 28/09/2008
Hobs, T. (1991) Levijatan. Niš: Gradina
Jokić-Begić, N., Kostelić-Martić, A., Nemčić-Moro, I. (2003) Mobing - moralna zlostavljanja na radnom mjestu. Socijalna psihijatrija, 31, (1): 25-33
Koić, E., Filaković, P., Mužinić, L., Matek, M., Vonfracek, S. (2003) Mobbing. Rad sigur., Zagreb, br. 7, str. 1, 06.10
Koković, D. (2008) Socijalna antropologija sa antropologijom obrazovanja. Banja Luka: Nezavisni univerzitet
Kostelić-Martić, A. (2005) Mobing - psihičko maltretiranje na radnome mjestu. Zagreb: Školska knjiga
Kozer, L. (2007) Funkcije društvenog sukoba ispitivanje koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima. Novi Sad: Mediterran publishing
Leymann, H. (1992) The mobbing encyclopaedia: Bullying: Whistleblowing. Information about Psycho terror in the Workplace
Lorenc, K. (2004) Takozvano zlo - prirodoslovni korijeni agresivnosti. Zagreb: Algoritam
Machiavelli, N. (1998) Vladalac. Pančevo: Enigma
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Niče, F. (2003) Volja za moć - pokušaj preocenjivanja svih vrednosti. Beograd: Dereta
Orvel, D. (2004) 1984. Beograd: Libretto
Randall, P. (2001) Bullying in adulthood: Assessing the bullies and their victims. London: Brunner-Routledge
Shallcross, L.Z. (2003) The pecking order: Workplace mobbing in the public sector. Brisbane: Griffith University, Master thesis
Ståle, E., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C. L. (2002) Bullying and emotional abuse in the workplace. u: Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. [ur.] International perspectives in research and practice, New York: Taylor & Francis
Štajnberger, I., Čolak, B., Milojković, N. (2006) Kako otkriti zlo u sebi i drugima - čovek - dobar ili zao?. Beograd: Plato
Šušnjić, Đ. (2004) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Čigoja štampa
Tukidid (1991) Povijest Peloponeskog rata. Beograd: Dereta
Vuković, D. (2006) Mobing na radnom mestu. Temida, vol. 9, br. 4, str. 3-10
Yücetürk, E.E., Öke, K.M. Mobbing and bullying: Legal aspects related to workplace bullying in Turkey. 29/09/2008 www.boeckler.de/pdf/seer_2005_02_yuecetuerk.pdf
Zentall, T.R., Galef, B.G.Jr., ur. (1988) Social learning: Psychological and biological perspectives. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci