Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
2016, br. 152, str. 26-42
Filmske distopije i transhumanizam - kiborg - od filmskog mita do realnosti
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: kiborg; distopije; transhumanizam; sedma umetnost; film; masovni mediji
Sažetak
Filmska umetnost je anticipirala mnoge transhumanističke ideje koje su tek danas postale aktuelni predmet razmatranja. Sedma umetnost je ukazala na brojne etičke dileme i kontroverze sa kojima se čovečanstvo susreće onda kada se nalazi pred različitim izazovima transhumanizma. U filmskim delima Holivuda to je najadekvatnije prikazano na primeru kiborga. Stvarajući distopijska dela posvećena kiborzima (filmovi, televizijske serije, grafičke novele) i profitirajući na njima, medijska industrija koristi mešavinu radoznalosti i straha koja postoji kod savremenih ljudi koji su suočeni sa ubrzanim razvojem tehnologije koja menja njihovo socijalno okruženje. U samoj socijalnoj realnosti zahvaljujući razvoju tehnologije, kiborg je od medijskog fenomena vremenom postao deo sadašnjosti i neposredne budućnosti. Živimo u vremenu u kojem propitujemo dosadašnje definicije i identitet čoveka pod svetlom novog hibridnog identiteta kiborga kao direktnog spoja čoveka i mašine.
Reference
Bek, U. (2001) Rizično društvo - u susret novoj moderni. Beograd: Filip Višnjić
Božilović, N. (2008) Umetnost, kreacija, komunikacija. Niš: Filozofski fakultet
Đorđević, Đ.P. (2015) Film i tržište: vidovi komercijalizacije savremenog holivudskog filma. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, doktorska disertacija
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Haravej, D. (2008) Manifest za kiborge: nauka, tehnologija i socijalistički feminizam osamdesetih godina XX vijeka. u: Anđelković B. [ur.] Uvod u feminističke teorije slike, Beograd: CSU, str. 309-347
Jovićević, D. (2012) Koncept simbioze. Nin, 28. jun, str. 56-57
Kaminski, S.M. (1995) Žanrovi američkog filma - pristupi kritičkoj teoriji popularnog filma. Novi Sad: Prometej
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Milosavljević, L. (2008) Pod/sticanje slobode - novovekovna misao o društvu. Niš: Filozofski fakultet
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, 1 i 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1652026D
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka