Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
Postoji li naučna odgovornost vodećih svetskih ekonomista za ignorisanje uzroka, obima i dubine globalne ekonomske krize započete 2008. godine?
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresavprvulovic@nezbit.edu.rs
Ključne reči: ekonomska nauka; Nobelova nagrada za ekonomiju; liberalna ekonomija; liberalizam; neoliberalizam; globalizacija; novi svetski poredak; naučna odgovornost; apologetstvo; kritičnost; anticipacija
Sažetak
Jedna od glavnih funkcija kreativne i odgovorne naučne misli je kritička analiza stvarnosti i procesa u oblasti kojim se ta nauka bavi. Da bi se došlo do novih i boljih, društveno i naučno vrednijih rešenja, nauka se mora kritički i studiozno pozabaviti realnošću sa kojom se suočava.Za vrhunske ekonomske naučnike i istraživače, od 1969. godine, uvedena je, kao najviše priznanje, Nobelova nagrada za ekonomske nauke, koju jednom godišnje, na predlog visokog žirija, dodeljuje Kraljevska švedska akademija nauka, a finansira centralna banka Švedske (Sveriges Riksbank). Od tada je Nobelova nagrada za ekonomske nauke dodeljena još 75-orici laureata, od čega je 53 dobitnika bilo iz SAD, a od toga 26 Nobelovaca sa Univerziteta u Čikagu. Ako je naučna odgovornost ekonomista da kritički analiziraju ekonomsku realnost u svojoj zemlji i svetskim razmerama, da upozoravaju na greške koje čine političari, kreatori i realizatori ekonomskih politika, da anticipiraju posledice tih pogrešnih ekonomskih politika, kako to da američki ekonomisti, pa prvenstveno Nobelovci, nisu upozorili na pogubnost američke finansijske politike, dolazeće hipotekarne krize koja se prelila na ceo svet i izazvala svetsku ekonomsku recesiju? Osnovna hipoteza autora je: Uprkos apriornom pravilu demokratskog kapitalizma o nužnoj odvojenosti ekonomije od politike, liberalizam i neoliberalizam u ekonomiji, toliko hvaljen i procesom globalizacije proširen, je vid sprovođenja američkog geopolitičkog koncepta Novog svetskog poretka, lansiranog 1991.g. od strane Džordža Buša Starijeg, inspirisanog od velikog teoretičara i spoljnopolitičkog maga Zbignjeva Bžežinskog Na osnovu ove analize, moglo bi se zaključiti da je u svakoj nauci, posebno društvenim naukama i ekonomiji, nužno i neophodno da istraživači i misleći umovi, zadrže neophodnu i kritičku distancu prema aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim kretanjima u svojoj zemlji i svetu, kako bi svojim naučnim pristupom i dometom predstavljali nužan korektiv aktuelnih procesa, Samo tako nauka može biti anticipator budućih procesa, kritičar aktuelnih kretanja i neophodni korektiv realne ekonomske i svake druge politike državne administracije. Ako nije tako, nauka i naučna odgovornost se svodi na afirmaciju i marketinšku promociju vladajućih snaga i partija ili istaknutih vladara.
Reference
Bžežinski, Z. (2013) Amerika-Kina i sudbina sveta Strateška vizija. Beograd: Albatros Plus
Čomski, N. (1999) Šta to (u stvari) hoće Amerika?. Beograd: Čigoja
de la Carron, C.G. (1998) La Diplomatie économique - Le diplomate et le marché. u: Collection Diplomatie, Paris: Economica
Đurković, M. (2005) Kapitalizam, liberalizam, država. Beograd: Filip Višnjić
Friedman, M. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
Friedman, M. (1998) Kapitalizam i sloboda. Novi Sad: Global Book
Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Gallois, M.P. (2004) L'Heure fatale de l' Occident. Lausanne: L'Age d'Homme
Gavrilović, D., Šljukić, S., Despotović, L., Kirn, G. (2010) Mitovi liberalizma. Novi Sad: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje
Keynes, J.M. (1986) Trade Policy and the New International Economics. Cambridge: MIT Press
Kovačević, R. (1998) Međunarodne finansije. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu / IST
Krugman, P. (1986) Trade Policy and the New International Economics. Cambridge: MIT Press
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (1994) International economics: Theory and policy. Boston: Addison-Wesley
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Prvulović, V. (2008) Savremeni međunarodni odnosi. Beograd: Megatrend univerzitet
Prvulović, V. (2015) Economic Diplomacy. Beograd: Megatrend univerzitet
von Hayek, F. (1991) The road to serfdom. London: Routledge, 6. edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1507615P
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka