Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 4, br. 7, str. 157-174
Agora - paideia - παιδεια i politička vrlina - πολιτικη αρετη
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Liberalni demokrata je tip ličnosti sa kojim su gospodari savremenog sveta naumili da ostvare davno žuđenu slobodu i blagostanje. Ako su bili iskreni, moramo utvrditi da su se njihove nade izjalovile. Ideje slobode, jednakosti i pravde na kojima je od davnina građeno demokratsko društvo i država su prošle kroz brojne mene tako da danas zapravo i ne znamo šta one znače. O njima su napisane nebrojene rasprave, u njihovo ime svet je ne jednom zaliven krvlju, ali da li smo i za korak bliži cilju? Moćni Zapad u ime demokratije i ljudskih prava stvara 'jednopolarni svet' uprkos tome što ga je Bog stvorio sa bar dve strane (tu je i sve jači Istok, ako ne i siromašni Jug). Diogen je sa fenjerom u ruci u sred bela dana po Atini tražio 'čoveka', nije li on večna paradigma beznadežnog traganja? Demokratija pored svoje srednje ravni (država) ima i osnovnu - čovek i višu, opštu - kosmopolis, svetska zajednica. Zajednica se ne može graditi na samovolji; bez političke vrline, bez građanina nema grada (polis - πολις) ni demokratije.
Reference
*** (2003) Blackwellova Enciklopedija političke misli - svezak drugi M-Z. Zagreb: DEMETRA Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, str. 606
Aristotel (1971) Metafizika. Beograd: Kultura
Aristotel (1970) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Baruzzi, A. (1994) Uvod u političku filozofiju novog vijeka. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Burhart, J. (1992) Povest grčke kulture. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, tom III
de Tokvil, A. (2002) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Đurić, M. (1996) Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista. Službeni list SRJ - TERSIT, Beograd, Izabrani spisi, knjiga I, str. 201-364
Đurić, M.S. (1968) Humanizam kao politički ideal. Beograd: Srpska književna zadruga
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Gidens, E. (2002) Treći put - obnova socijaldemokratije. u: Latinović Đorđe [ur.] Evropska socijaldemokratija, politika novog vijeka, Banja Luka: FOSDI
Hegel, G.V.F. (2006) Filozofija istorije. Beograd: Fedon
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Klio
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić
Herodot (1959) Herodotova istorija. Novi Sad: Matica srpska, knjiga IV
Koplston, F. (1999) Istorija filozofije - Grčka i Rim. Beograd: BIGZ
Ludvigovič, S.F. (1997) Duhovne osnove društva. Podgorica, itd: CID, str. 122
Mil, D.S. (1998) O slobodi. Beograd: PLATΩ
Panarin, A.S. (1999) Politologija. Moskva: Prospekt
Reale, D., Antiseri, D. (1997) Zapadnaja filosofija ot istokov do naših dnej. Sankt Peterburg: TOO TK 'Petropolis', 1, Antičnost
Sofokle (1968) Antigona. u: Eshil, Sofokle, Euripid [ur.] Tragedije, Beograd: Prosveta
Strauss, L. (2006) Platon. u: Strauss Leo, Cropsey Joseph [ur.] Povijest političke filozofije, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga
Strauss, L. (1997) Prirodno pravo i istorija. Beograd: PLATΩ
Tukidid (1999) Peloponeski rat. Beograd: Prosveta
Vajl, E. (1982) Politička filozofija. Beograd: Nolit
Vasilenko, I.A. (2009) Političeskaja filosofija. Moskva: INFRA-M
Windelband, W.W. (1978) Povijest filozofije. Zagreb: Naprijed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1407157K
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka