Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 42  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 4, br. 7, str. 219-229
Verodostojni dijalog u BiH u kontekstu svetske krize
Institut za evropske studije, Beograd

e-adresaromero@eunet.rs
Projekat:
Srbija u procesima evropskih integracija: globalni kontekst, institucije, identitet (MPNTR - 179014)

Ključne reči: hrišćanstvo i islam; dijalog; Bosna i Hercegovina; 'sukob civilizacija'; tradicija; svetska kriza
Sažetak
Rad proučava međureligijske odnose i konstruktivni dijalog između hrišćana i muslimana u kontekstu svetske krize kao krize kraja modernosti čiji se epicentar nalazi u zapadnoj civilizaciji. Uočavajući motive manipulativnog 'kriznog menadžmenta' kao stvaranja, podgrevanja, eskalacije, kontrole i pacifikacije međuverskog sukoba kao svojevrsnog 'sukoba civilizacija' od strane postmodernog, neokolonijalnog zapadnog imperijalizma, autor se usredsređuje na manipulaciju verskim osećanjima u slučaju bosanskog rata krajem 20. veka. Nesporno utvrđujući da je sukob bio politički a tek sporadično versko-civilizacijski te pod znatnim uticajima neoimperijalnog mešanja po pravilu 'zavadi pa vladaj', nadalje se analiziraju međuetnički i međuverski odnosi između hrišćana i muslimana u Bosni i šire, na Balkanu, na početku 21. veka. Uočavajući porast religioznosti u celom području, te porast međusobnog poverenja i perspektive koje otvara konstruktivan dijalog, u radu se zaključuje da je moguće postići konzenzus na osnovu 'najmanjeg zajedničkog tradicionalnog sadržaoca' gde bi verski i kulutrni identiteti postali osnova saradnje i približavanja, a ne sukoba, i da bi se u kontekstu krize modernog zapada, na ovimo osnovama, mogla graditi društvena alternativa neokolonijalnom poretku koji vlada na ovim prostorima.
Reference
Anastasios, Arhiepiskop (2002) Globalizam i pravoslavlje. Beograd
Anđelković, D. (2012) Dijalog u BiH i narodi za potkusurivanje. Politika, 11; 23
Danilevski, N. (1994) Rusija i Evropa. Beograd: Službeni list SRJ
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID
Gajić, A. (2011) Duhovne osnove svetske krize. Beograd: Konras
Gajić Aleksandar, Saša (2011) SAD i raspad Jugoslavije - pogled iz dvadesetogodišnje perspektive. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 2, str. 59-83
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Janulatos, A. (1985) Islam, Religioški pregled. Atina
Kuburić, Z., Kuburić, A. (2010) Stepen međusobnog poverenja na Zapadnom Balkanu i u Bugarskoj. Religija i tolerancija, vol. 8, br. 13, str. 5-26
Kuburić, Z. (2011) Varijeteti religijske vere na Balkanu. Religija i tolerancija, vol. 9, br. 15, str. 17-30
Raju, T. (2003) Sovereignity, self-determination and secession. u: Raju Thomas [ur.] Yugoslavia Unraveled, Boulder: Lexington Books
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1407219G
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Politeia (2013)
Postmodernistički liberalizam
Kuljanin Branimir

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Borba za priznanje u Hegelovim Jenskim spisima
Milisavljević Vladimir

Kultura (2012)
Medijska kultura Đurčana
Vučković Borislava

prikaži sve [44]